Call Recording

Call recording, en användarvänlig samtalsinspelning som fungerar både på fasta och mobila nummer med en intuitiv portal där samtalen lagras för enkel hantering.
Operatörsoberoende samtalsinspelning

Operatörsoberoende samtalsinspelning

Med Solunos Call Recording får du en operatörsoberoende samtasinspelning som fungerar lika bra på både fasta och mobila nummer. Tjänsten gör det enkelt att spela in både inkommande och utgående samtal. Soluno Call Recording fungerar på såväl softphone som i din mobilapp. Samtalen lagras sedan i ett intuitivt och användarvänligt webbgränssnitt med möjlighet att söka på olika parametrar, så som nummer, tid, samtalslängd m.m. Filerna krypteras sedan för säker lagring.

Studio Soluno
Play video
Spela ›

Studio Soluno

Här ser ni en video där vår marknadschef, Christian Hed, och vår VD, Mattias Ohde, pratar mer om tjänsten Call Recording.

Två olika paketeringar

Två olika paketeringar

För att kunna passa olika kunders behov finns Soluno Call Recording i två olika paketeringar. Call Recording Automatic och Call Recording Pro. Dessa två paket kan du blanda, så att olika agenter inom samma organisation har olika paketeringar.

Call Recording Automatic

I paketeringen Automatic spelas samtliga samtal in, både på inkommande och utgående samtal. Samtalen lagras sedan i portalen i upp till 1 år. Denna tjänst är kompatibel med GDPR.

Call Recording Pro

I vår mer avancerade paketering, Call Recording Pro, kan man välja mellan att spela in samtliga samtal eller på begäran. Med Pro kan du pausa inspelning, något som behövs vid exempelvis hantering av kreditkortsuppgifter. Du kan flagga och tagga samtal enligt egenidentifierade parametrar samt skapa formulär mellan agent och supervisor för att utvärdera samtal. Samtalen lagras i upp till 7 år i portalen. Denna tjänst är kompatibel med MiFID II, PCI DSS och GDPR.

Slumpmässig inspelning

Slumpmässig inspelning

I förbättringssyfte vill man ofta spela in slumpmässiga samtal för att sedan kunna utvärdera support och kundservice. Med Call Recording Pro kan du välja att spela in en viss procent av samtalen, därmed slumpas de samtal som spelas in.

Samtalsinspelning on demand

Med Call Recording Pro kan du välja mellan att spela in alla samtal eller enbart on demand/på begäran. Har du inställningen på begäran aktiverar du samtalsinspelningen när samtalet är igång. Detta betyder att du när som helst under samtalets gång kan välja att spara hela samtalet.

Kompatibel med GDPR och MiFID II

Kompatibel med GDPR och MiFID II

Soluno Call Recording är kompatibel med både GDPR och MiFID II. MiFID II ingår i Finansinspektionens krav. Väljer du Call Recording Pro får du även en tjänst som är kompatibel med PCI DSS.

Får man spela in samtal utan att berätta det?

Lagen säger att så länge någon av parterna är medvetna om att samtalet spelas in så är det ok. Vi på Soluno rekommenderar dock att vara transparent och berätta att samtalet spelas in samt varför. Det går även att lägga till automatiska röstmeddelanden som berättar för parterna att samtalet spelas in. Dessa automatiska meddelanden kan läggas på både externa och interna samtal.

Användarvänlig

Call Recording är intuitiv och användarvänlig vilket gör att tjänsten går snabbt att lära sig.

Smart lagring

Samtalen lagras krypterade upp till antingen 1 eller 7 år beroende på vilken paketering som nyttjas.

Enkel sökfunktion

I webbgränssnittet kan du enkelt söka efter inspelningar utefter olika parametrar, så som nummer, tidpunkt eller samtalslängd.

Vanliga frågor om Call Recording

Har tjänsten stöd för MiFID II?

MiFID II är en regel för hur värdepappersbolag och banker i Europa ska arbeta med placeringar och rådgivning. Detta för att öka transparensen på den finansiella marknaden och ge investerare mer information än tidigare. Vår samtalsinspelningstjänst stöds självklart av denna EU-lag.

Vad säger lagen om att spela in samtal och avlyssning?

Att spela in ett samtal är tillåtet så länge någon av parterna som deltar i samtalet är medveten om inspelningen, detta enligt Brottsbalken 4 kap. Så om du spelar in dina egna samtal räknas du enligt lagens mening som en deltagare och det är därför fullt tillåtet. Denna lagstiftning gäller alla typer av samtal, inte bara de som sker över telefon.

Är ingen av parterna som deltar i samtalet medvetna om att det spelas in så faller ärendet under avlyssning, något som inte är tillåtet. Vår rekommendation är att alltid vara transparent mot motparten och berätta att och varför samtalet spelas in.

Går det att spela in samtal från mobiler?

Tjänsten Samtalsinspelning funkar både på era fasta och mobila nummer, så du kan enkelt spela in samtal vart du än befinner dig. Du väljer om du vill spela in alla samtal eller bara ett visst urval.

Var lagras samtalen?

Samtalen lagras inom EU, helt i enlighet med GDPR. För företag som har krav på att lagra samtalen själva finns det stöd för att överföra samtal via FTP, SFTP, FTPS, AWS och Azure.

Hur länge lagras samtalen?

Call Recording finns i två olika paketeringar, dessa har olika lagringstid. Automatic har upp till 1 års lagring och Pro har upp till 7 års lagring. Detta betyder dock inte att du måste lagra samtalen så länge.

Går det att överföra inspelningar till egen lagring?

Ja, det finns stöd för att överföra inspelningar via FTP, SFTP, FTPS, AWS och Azure för egen lagring.

Senast uppdaterad 2019

Med vilken eller vilka operatörer fungerar samtalsinspelning?

Tjänsten funkar med samtliga operatörer. Som operatörsoberoende leverantör av telefoni för företag är det viktigt för oss att våra tjänster fungerar med alla operatörer.

 

Boka ett möte redan idag

CO Neutral website