AD-koppling

Minska hanteringstiderna och se till att växeln alltid är uppdaterad med rätt information.
Alltid senaste information i växeln

Alltid senaste information i växeln

Soluno AD-koppling gör att du kan synkronisera all information i företagets AD (Active Directory) med växeln. Det minskar hanteringstiderna och risken för fel och håller alltid växeln uppdaterad med rätt information om t.ex. namn, nummer och sökord.

Automatisera processer

Automatisera processer

Tjänsten gör att växeln uppdateras automatiskt en gång per dygn med alla ändringar som gjorts i företagets AD. Det går också bra att automatisera processer så att t.ex. en användare som läggs till eller tas bort i AD automatiskt skapar ett ärende hos Solunos support som i sin tur lägger till eller tar bort en användare.

Smidig installationsprocess

Helt nya kunder kan få all information från växeln tillbaka-synkroniserad mot sitt AD som då uppdateras med telefonnummer och sökord. Den här kopplingen gör också att installationen blir otroligt effektiv och smidig.

Fördelar med AD-koppling:

  • Väldigt lätt att komma igång – ingen utbildning krävs
  • Enkel informationsinhämtning när Soluno BC ska tas i drift
  • Automatiserad process med synkronisering en gång per dygn
  • Alltid uppdaterad information i växeln
  • Minskad kostnad genom att borttagna användare sägs upp automatiskt
  • Minimerad risk för administrationsfel