Vår historia

Vi har alltid varit pionjärer och nu är det dags att forma morgondagens kommunikationslösningar.

Två bolag blev ett

Två bolag blev ett

I början av 2017 gick Solus BC och Uno Telefoni ihop och bildade Soluno BC, den idag enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden.

Med ett bolag och i gemensam teknisk plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och internationellt. SEB PE (Private Equity) blir ny huvudägare i det sammanslagna bolaget.

SolusBC och Uno har båda haft en mycket god utveckling och ser i SEB PE en partner som kan bidra med kompetens samt kapital för fortsatt tillväxt. Med sammangåendet tar bolagen en stark position i Sverige som den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och Unified Communications och får samtidigt resurser att genomföra en internationell expansion och fortsätta vidareutveckla tjänsten.

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare

SolunoBC förväntas omsätta cirka 175 Mkr på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Marknadsandel uppgår till 10% vilket innebär att Soluno är en av de största leverantörerna inom molnbaserade växlar på den svenska marknaden.

Grundarna av bolagen

Grundarna av bolagen

Uno Telefoni grundades 2004 av Andreas Grindelius och Johan Wogel som byggt upp och drivit bolaget framgångsrikt ända fram till sammanslagningen med Solus BC och SEB. Både Andreas och Johan är kvar på Soluno med nyckelpositioner och som delägare i bolaget.

Solus BC grundades 2008 av Martin Norling och Joachim Brandt. Bolagets fokus har hela tiden varit att erbjuda tjänster i teknikens framkant samt att bibehålla en operatörsoberoende ställning på den svenska marknaden. Bolaget har likt Uno Telefoni haft en extremt god tillväxt och lönsamhet. Precis som Unos grundare är Martin och Joachim kvar i Soluno som nyckelpersoner och delägare.

Story, Hjärta och Mod

Story, Hjärta och Mod

Genom alla tider har människans två främsta egenskaper varit förmågan att samarbeta och kommunicera. På vägen har vi tagit tekniken till hjälp för att öka vår kapacitet. Ingen kan säga annat än att det människan har åstadkommit är fantastiskt. Idag har vi gjort vår värld gränslös, liksom våra möjligheter till samarbete.

Och en liten, liten bit på vägen har Soluno varit med och bidragit – som pionjärer har vi banat väg för andra. Vi kan tycka det är en stor bedrift, men vi är vi bara i början av vad som är möjligt. En sak är säker. Människan har kommit till en punkt i utvecklingen när vår förmåga till samarbete och förståelse är avgörande. Därför är vårt arbete så viktigt. Vi finns för att föra människor och företag samman.

Med vår teknik och kompetens byggs relationer, samverkan och förståelse. Få saker har större betydelse – och vi ser det som vårt ansvar. Vi har alltid varit pionjärer och nu är det dags att forma morgondagens kommunikationslösningar. Vad de kommer att vara kapabla till återstår att se. Vad vi vet är att Soluno Business Communications kommer vara en del av den. Med hjärta och mod bygger vi framtiden tillsammans.

0 användare

1999 - 2004

Bolagen föddes

Solus BC (QM Communications) grundades 1999 av Martin Norling och Joachim Brandt. Bolagets fokus har hela tiden varit att erbjuda tjänster i teknikens framkant samt att vara operatörsoberoende på den svenska marknaden. Tillsammans med Mattias Ohde som anslöt något år senare som VD och delägare har bolaget haft en extremt god tillväxt och lönsamhet. Samtliga är kvar i Soluno BC som nyckelpersoner och delägare.

Uno Telefoni (Teledesign) grundades 2004 av Andreas Grindelius och Johan Wogel. Tillsammans med Christian Hed som också var med sen dag ett har bolaget drivits framgångsrikt fram till sammanslagningen med Solus BC och SEB 2017. Precis som Solus grundare är alla tre kvar i företaget som nyckelpersoner och delägare.

0 användare

2006

Molnbaserad växel föddes

Bolaget är det första företaget i Sverige som sätter upp infrastruktur och skriver ett avtal med Telepo, det skulle dröja ytterligare 5 år innan någon av de större operatörerna gick i samma fotspår och började leverera molnbaserade växlar. Att i stort sett alla operatörer sen valde Telepo som sin plattform borgade givetvis för ett bra val av plattform och medförde en tydlig konkurrensfördel i form av erfarenhet.

500 användare

2006

Första kunden installerad

Lagercrants Communications var den första kunden att gå i skarp drift med en molnbaserad växeltjänst i Sverige.

Idén om skalbarhet föddes då man insåg att flera kunder kunde dela på utrustning och kostnader. Precis på samma sätt som ett hotell alltid kunnat erbjuda tillgång till många bekvämligheter utan att behöva köpa loss och äga allt själv kunde man revolutionera en hel bransch där det helt plötsligt blev möjligt för små och medelstora företag att få tillgång till avancerad växelfunktionalitet till en rimlig peng. Missionen att kasta ut alla fasta växlar i Sverige påbörjades på allvar.

1500 användare

2007

Integrerad mobiltelefoni (MEX-Mobile Extension)

Tele2 var den första operatören i Sverige att göra en sk MEX-anslutning till växelplattformen, vilket möjliggjorde att mobila enheter kunde integreras i växeln på allvar och på sätt föddes tredje generationens telefoni dvs molnväxlar. Första generationen var fasta växlar med bra funktionalitet men dålig mobilitet. Andra generationen var mobila växlar med skral funktionalitet men bra mobilitet. Tredje generationen med molnväxlar tillsammans med MEX funktionalitet kunde ta det bästa från båda världar och dessutom göra det mer användarvänligt och kostnadseffektivt.

9000 användare

2010

Fastnätsoperatör

Genom att bli en egen fastnätsoperatör kunde man realisera att all trafik på fastnätsnummer flödade genom växelplattformen som i sin tur gjorde det möjligt att använda vilken mobiloperatör som helst då man via viderkopplingar från växeln kunde styra samtalen vidare varsomhelst. På så sätt föddes även ”operatörsoberoende light” i och med detta. Ett mycket lyckat strategiskt drag som verkligen satte fart på försäljning då man inte längre var tvungen att invänta bindningstider som skulle löpa ut innan man kunde hjälpa kunder med själva växeln, nu kunde kunderna behålla den operatör de redan använde.

12000 användare

2011

Sveriges bästa växel - Bäst i test

Telekom idag, branschens största tidning och forum inom telekom genomförde ett oberoende test för att utse Sveriges bästa växel. Sättet man genomförde testet på var minst sagt ambitiöst, man lät sig nämligen installeras som en ”riktig” kund och bedömde allt från information, utbildning, implementering till användarvänlighet och funktioner. Efteråt hörde man av sig igen för att avslöja att allt ”bara var ett test” och att allt kunde inaktiveras igen, gissa om vi kände oss snopna? Men lyckan som uppstod då resultatet kom och vinsten var ett faktum… det blev en riktig gamechanger!

17000 användare

2011

Egen mobiloperatör

Genom ett förvärv av Streamtel föddes den egna mobiloperatören som då nyttjade Telias nät, men som senare byttes till Telenors nät. Den stora anledningen till initiativet var att de stora operatörerna själva gjorde intåg med molnbaserade växlar, och för att kunna vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda kunder en helhetslösning var detta ett strategiskt viktigt beslut.

20000 användare

2012

Nytt land: Danmark

Bolagets första utländska satsning tillsammans med Siminn DK initialt men som senare förvärvades av Telia Danmark som än idag är en av Solunos största viktigaste wholesalekunder. Telia Danmark erbjuder både sin egna tjänst Touchpoint och våra tjänster under sitt egna varumärke, vilket blev möjligt då vi öppnade upp för white label partners eller wholesale/ licenspartners som det också kallas vilket har vuxit till att bli ett av Solunos viktigaste segment med över 10 partners i Sverige som förmedlar företagets tjänster under eget varumärke.

25000 användare

2013

Tillväxtrekord: Servage Communication

Tillväxttakten fördubblades, delvis tack vare ett förvärv av Servage Communication men främst organiskt. Flera fina utmärkelser erhölls, bla årets HIT-bolag som utfärdades av Computer Sweden och man fick även erkännandet trippel A rating (AAA) för fjärde året i rad av Bisnode företaget Soliditet.

40000 användare

2015

Operatörsoberoende

Telia anslöt sig som sista mobiloperatör till plattformen och i och med det inträffade det världsunika att en molnbaserad växel blev helt operatörsoberoende på sin marknad. Företag kunde efter denna dag byta, behålla eller blanda operatörer helt fritt, i en och samma växel med full funktionalitet, främst MEX (Mobile Extension).

50000 användare

2016

Årets molnleverantör Danmark

Mitel (som då hade förvärvat Telepo) delade ut ett pris till sin snabbast växande Partner i Danmark, och detta var ett kvitto på en lyckad utlandssatsning och ett mycket givande samarbete med Telia Danmark. Samtidigt fortsätter man också att vinna Mitels utmärkelser på den svenska marknaden som genom åren varierat mellan Årets Partner och Årets Sales Accelerator (snabbast växande).

70000 användare

2017 Jan

Soluno BC

SolunoBC grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Med en ny ägare i ryggen i form av SEB Private Equity, bildades den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden och goda förutsättningar till fortsatt expansion i Norden och Europa. Bolaget fick nu drygt 50 anställda fördelade på två kontor i Stockholm och Göteborg, och ett rikstäckande ÅF-nät med drygt 70 av landets främsta återförsäljare.

105000 användare

2017 Dec

100 000 användare!

Det tog ca 10 år för både Solus och Uno att skaffa 30 000 användare, men som ett gemensamt bolag tog det bara 10 månader att skaffa ytterligare 30 000 användare. I december 2017 uppnåddes en historisk milstolpe med över 100 000 aktiva företagsanvändare i växelplattformen, en bedrift som endast ett fåtal operatörer i Europa har lyckats med.

Detta medförde också att Soluno BC utökade sin marknadsandel inom molnväxlar B2B i Sverige till ca 11% av marknaden. ”Ett plus ett har blivit tre” hette pressmeddelandet som betonade den lyckade sammanslagningen.

150000 användare

2018 Nov

Holland och 150 000 användare

Under 2018 fortsatte arbetet med att befästa Solunos marknadsandelar både i Sverige och internationellt. I oktober gick Soluno ihop med holländska CallHosted för att stärka sitt internationella wholesale-koncept. I november samma år nådde Soluno ännu en viktig milstolpe när de uppnådde 150 000 användare.

Visa mer
Sponsoring och CSR

Sponsoring och CSR

Soluno arbetar aktivt med sponsring, CSR och nätverk med inriktning mot idrott och föreningsliv.

Ambitionen är att delta där man kan bidra, stärka och bygga upp verksamhet eller funktioner som bidrar till positivt samhällsengagemang. Vi vill försöka hjälpa och stötta framförallt barn- och ungdomsverksamhet med idrottsinriktning. Vi sponsrar föreningar med fokus på lagidrott, alltifrån barn- och breddverksamhet till elitverksamhet.

För Soluno känns det rätt att som bolag kunna stötta och bidra i den mån företaget kan i olika typer av samhällsengagemang. Soluno vill synas och stärka sitt varumärke i sammanhang som associeras med framåtanda, driv och positivitet. Att medverka i större sammanhang där det rör sig mycket människor och däribland företagare är också ett kostnadseffektivt sätt att utöka vårt affärsnätverk, bygga vidare på varumärket och finna intressanta samarbetspartners men givetvis också nya kunder.

Vi gör det ur ett totalperspektiv

Vi gör det ur ett totalperspektiv

När Soluno väljer att gå in med sponsring är det ur ett totalperspektiv som gör att vi vill få med allt från bredd till elit, barn och ungdomar, flickor och pojkar, kvinnor och män för att inneha en god spridning av de satsningar som görs. Insatserna varierar och kan spänna över olika tidsintervall och perioder.

Det innebär att vi i dagsläget sponsrar föreningslivet över Sverige med bland annat Frölunda indians, IFK Göteborg, BK Häcken, Djurgårdens IF, Malmö Redhawks, BK Heid, Qviding FIF, Grunden Bois. Viktiga samhällsfrågor vi bidrar till är barncancerfonden, Plan, UNHCR till Cykelgirot, Åttans spårvagn till Non-violonce. Den sistnämnda där stiftelsen Non-Violences har utbildningsprogram för barn och ungdomar och till Frölunda HC:s icke-vålds-utbildningar i ungdomssektionen och akademin.