Omnichannel

Nästa nivå av Omnichannel med CPaaS

Trots att många skyller på teknik för det ökade gapet mellan generationer, är det samma teknik som för oss samman genom att skapa en helt ny; omnichannel-generationen. Detta är en generation som motiveras av snabba såväl som enkla lösningar, och inga åldrar eller målgrupper är uteslutna. Dagens digitala konsumenter förväntar sig inte några restriktioner genom … Läs mer

CO Neutral website