molnväxel

Nyckeln till att bygga ett grymt support-team

Att leda ett support-team är inte alltid helt enkelt. En support-chef måste nämligen ha mycket av allt. För support-tekniker eller för någon som jobbar inom kundservice så krävs det att man kan företagets produkt eller tjänst genomgående. Dessutom måste man även kunna hantera kunder på ett både effektivt och empatiskt sätt. Ofta finns det även … Läs mer

Hur du bygger ett modernt och digitalt kontor

Kontorsmiljöer har förändrats otroligt mycket tillsammans med den ökade digitaliseringen av företag. Det som tidigare traditionellt krävde ett skrivbord, en dator, en ny telefon och ett bås – har ny bytts ut till ett digitalt kontor som främjar distansarbete. Distansarbete såväl som hydra kontorsplatser har blivit otroligt populära alternativ till traditionella arbetsmiljöer och detta förutspås … Läs mer

Den första transatlantiska telegrafkabeln

Innan SMS, smartphones och Wi-Fi så var den första permanenta kopplingen mellan Amerika och Europa en transatlantisk telegrafkabel. Den gick genom havet, mellan södra Irland och den nordamerikanska kusten. Genom den kunde man nu skicka meddelanden mellan de två kontinenterna på bara några minuter. Tidiga drömmar om snabbare kommunikation Det var kort efter att den … Läs mer

CO Neutral website