ABW

Vår OPEN MIND:ER David Bruun

Namn: David Bruun Smeknamn: Bruno Avdelning: Supporten Roll: 1-line Tekniker 4 snabba CS:GO eller Dota? 1v1 i roshpit? Espresso eller bryggkaffe? Bryggkaffe, starkt. Teams eller Slack? Slack. Online eller IRL? IRL. Rollen och Soluno Vad gör du i din roll? Jag supporterar våra kunder på alla möjliga sätt. Men min huvudsakliga roll är konfiguration utav befintliga kunders … Läs mer

Hur digitalisering har omdefinierat Telekom

I det ständiga loppet att bli bästa telekomleverantören har digitalisering blivit en högsta prioritet för att hålla sig relevant med nya konsumenttrender och behov. Detta har inte bara lett till att många av de traditionella leverantörerna omdefinierat sig som digitala leverantörer med en blandning av ny teknik. Det har även lett till en ny definition … Läs mer

CO Neutral website