Uppsägning

Uppsägning av abonnemang och licenser

Uppsägning av enskilda växellicenser, abonnemang och tjänster sker skriftligen till support@soluno.se. Uppsägningstid om 3 månader gäller om inget annat avtalats.

Uppsägning av avtal

Uppsägning av avtal sker skriftligen till avslut@soluno.se. Bindningstid och uppsägningstid hittar ni på ert avtal.