Release notes

Här hittar ni nyheter och information om våra lösningar.

2020-10-28 #Permalink

Uppdatering av mobilapp

Inom kort så kommer vår mobilapp att uppdateras till 6.9.1 i App store.

Denna version löser problemet att appen kraschar när man vidarekopplar ett samtal.

2020-10-05 #Permalink

Uppdatering av mobilapp

Inom kort så kommer vår mobilapp att uppdateras till 6.9.0 i App store.

 • Genväg för att aktivera och avaktivera internetsamtal (VoIP) som nås genom att ”långtrycka” på appikonen på hemskärmen.
 • Designförändringar för att anpassa till iOS 13.
 • Stöd för landskapsläge i MiTeam.
2020-09-18 #Permalink

Uppdatering i Wallboard den 23e september

Uppdateringen innehåller nya funktioner som efterfrågats av kunder och partners.

 • Visuella notifieringar, dvs möjligheten att se direkt på Wallboarden om ett angivt larmvärde har överträtts.
 • Nu kan man se mätvärden för upp till 9 grupper samtidigt. Tidigare var det max 3 grupper.
 • Döpa skärmlayouter. För Plus-kunder var det svårt att hålla reda på vilken av de 10 skärmarna som användes till vad. Nu kan kunderna själva ange namn på varje skärm.
 • En klocka som kan ligga framme på Wallboarden. Givetvis är den valfri.
 • Larm-inställningar i samma gränssnitt. Larmen har flyttat från en egen sida till att ligga under inställningar i Wallboard. För att få rum med detta (och kommande funktioner) har inställningsfönstret växt och möblerats om.
2020-07-03 #Permalink

Uppdateringar i Callboard

Nya funktioner – Fler topplistor

Eftersom agentlistorna varit uppskattade ger vi nu kunderna möjligheten att välja bort samtalsfönstret och istället visa upp till fyra topplistor. Varje topplista kan dessutom visa ännu fler agenter samtidigt.

Under inställningar kan man välja om man vill ha samtalsfältet eller fler listor.

Visuellt – Bättre info om agenter

I topplistorna har vi nu tagit bort siffror och pokaler och istället lagt in agenters foton ifrån växeln.
Runt fotografierna finns nu även en ring som är grön om agenterna är tillgängliga och röd om de inte är det. Dessutom visas en telefonlur över bilden om agenten sitter i samtal. Placeringen av topplistorna har även justeras för att ligga i linje med statistikfälten under.

2019-12-03 #Permalink

Softphone med versionsnummer 5.2.1

Softphone med versionsnummer 5.2.1 är tillgänglig från och med 8/12 kl. 20.00

Denna version innehåller följande förbättringar:
 • Notifieringsförbättring där det tidigare kunde ligga notifieringar utan att något nytt innehåll fanns tillgängligt.
 • Bättre teckenstöd i Windows för specialtecken.
 • Sökförbättringar i SP i form av snabbare resultat samt förbättringar i Outlookintegrationen för att kunna söka även på mellannamn.
 • Grafiska justeringar där knappar ibland kunde försvinna under pågående samtal.

 

För Mac-användare som uppgraderat till Catalina, så kommer följande ruta dyka upp efter installationen.
 • För användare med Plantronics-headsets, så behöver man lägga till ett undantag för Softphone.
 • För användare som inte använder Plantronics-headsets, så kan man avvisa denna ruta.

 

 

2019-11-28 #Permalink

Ny funktion i VPQ

Utöver att Virtual Phone Q har byggts ihop med Web Callback så har även en ny funktion lagts till i VPQ. Nu kan agenter bekräfta om de kan ta emot callback-samtalet genom att trycka #1 eller #9. På så sätt ser vi till att samtal inte skickas till upptagna agenter utan kopplas vidare till en ledig agent. (Notera att man måste lyssna klart på meddelandet innan man bekräftar.)

2019-11-28 #Permalink

Web Callback + VPQ = Sant

För de kunder som har båda våra tjänster Virtual Phone Q och Web Callback så kommer nu dessa att kopplas ihop. Samtalen från Web Callback kommer att automatiskt synas i gränssnittet för VPQ. På så sätt får ni en enklare hantering av era samtal, då allt samlas på ett och samma ställe. Den metod för utringning ni har valt i VPQ kommer då även gälla för Web Callback.

2019-03-18 #Permalink

Staffing planning launched for Virtual Phone Q

Virtual Phone Q, Solunos lösning för att enkelt och effektivt hantera bokningar, har nu stöd för att planera bemanning. Bemanning var tidigare beräknat utifrån antalet lediga agenter. Med bemanningsplanering kan du istället nu enkelt lägga till öppettider som gäller och styra numret av bokningar.

Funktionaliteten är nu tillgänglig för både våra kunder och partners, och inkluderas i bastjänsten.

2019-02-11 #Permalink

Ny funktionalitet i Virtual Phone Q

Efter stor efterfrågan bland kund och partners har vi nu driftsatt en ny version av vår produkt VPQ, Solunos lösning för att hantera tidsbokningar.
Nyheten inkluderar möjligheten att ha flera köer i instansen med möjligheter till att varje kö kan ha separat språk, intervall och öppettider.
Det är alltså fullt möjligt att ha exempelvis en egen kö för utlandssamtal med egna öppettider.

Funktionaliteten ingår i bastjänsten av Virtual Phone Q, och ingen extra kostad tillkommer för fler köer.

2019-01-09 #Permalink

Soluno uppgraderar 12/1

Uppgradering sker natten mellan lördag och söndag 12/1-13/1

 • Soluno Softphone 5.0.1 tillgänglig den 13 januari med följande förbättringar::
  – Direkt vidarekoppling
  I attendantvyn när en direkt vidarekoppling är gjord, så frisläpps samtalet direkt, så att agenten kan börja ta emot eller ringa samtal direkt. Detta beteende går att slå på eller av under inställningar.
  – Svarsgrupper i attendantvyn
  Svarsgrupper som man är medlem i skalar nu bättre mot tidigare, då vissa svarsgrupper inte alltid syntes i Softphone.
  – Notifiering i Miteam efter nedladdning
  Notifieringen om en nedladdad fil försvinner nu automatiskt efter en stund. Tidigare var denna notifiering fast till dess att du klickat på den.
Räkna ut ditt pris
CO Neutral website