Vidarekoppla en mobil

Om att vidarekoppla en mobil

När det är viktigt att personer kan nå fram på ett visst telefonnummer, men innehavaren av numret inte är tillgänglig är vidarekoppling av mobilen ett smidigt sätt att se till att numret alltid är bemannat. Att vidarekoppla en mobil är vanligt när en medarbetare på en arbetsplats är frånvarande.

Vissa telefoner har en enkel kod som slås för att vidarekoppla numret, medan det hos vissa operatörer och telefoner är en specialtjänst man beställer direkt av leverantören. Det går att vidarekoppla mellan alla sorts telefoner på liknande sätt som det går att vidarekoppla e-post mellan olika konton.

Den vanligaste koden är:

Inkoppling: **21* (riktnummer+telefonnummer) # (tryck symbol för lur)

Urkoppling: ##21# (tryck symbol för lur)

Det är jämförbart med att eftersända post som kommer i fysisk form, vilket även det är vanligt under semestrar och längre utlandsvistelser. Vidarekoppling är en viktig funktion för att man ska kunna vara bortkopplad från sin telefon utan att verksamheter av olika slag blir stillastående och ineffektiva när alla medarbetare inte är på plats.

  • Vidarekoppling innebär att skicka samtalen till en annan telefon.
  • Samma nummer fungerar fortfarande när samtal vidarekopplas.
  • Många vidarekopplar fasta telefoner till mobilen under semestrar.
  • Det används vanligen på arbetsplatser när medarbetare är lediga.
  • Det går att vidarekoppla till alla svenska nummer, men inte alltid utländska.
  • Vidarekoppling är en tjänst som kan kosta extra beroende på abonnemang.
  • Vidarekoppling av mobilnummer kan jämföras med eftersändning av post.

Varför vidarekopplar man mobilen?

Det finns många anledningar till att man vidarekopplar sin mobil, men de vanligaste är när en medarbetare är upptagen eller bortrest från en arbetsplats och samtal istället ska hanteras av en kollega. Annars används funktionen ofta av personer som reser mycket och spenderar en längre tid borta från sin fasta telefon.

Personer som reser mycket utomlands och har utländska SIM-kort kan använda funktionen när de byter till ett utländskt SIM-kort men behöver vara nåbar på flera olika nummer. Det är dock ofta en aningen krångligare process än att vidarekoppla till svenska nummer, och kan beroende på abonnemangstyp kosta extra.

Att vidarekoppla mobilen är som en elektronisk form av eftersändning av post, där brev skickas direkt till en annan adressat. Precis som med eftersändning av post kan man välja att vidarekoppla ett telefonnummer under en begränsad tidsperiod eller tills vidare, och det är ofta mycket enkelt att ändra inställningar under tiden.

Hur vidarekopplar man mobilen?

Olika operatörer och tillverkare av telefoner använder sig av olika sätt att vidarekoppla, men generellt sett är det för mobiltelefoner en typ av tjänst som ingår i abonnemanget. Det kan dock skifta beroende på operatör, och i vissa fall får man beställa vidarekoppling som en separat tjänst.

Inkommande samtal skickas då direkt till en annan linje. Utgående samtal från den mobilen samtal vidarekopplats till sker dock från numret som tillhör den telefonen, så det handlar alltså inte om att upprätta flera linjer till en och samma telefon utan den kan endast ta emot samtal på den vidarekopplade linjen.

Det är helt riskfritt att vidarekoppla mobilen. Vad man dock ska undvika är att vidarekoppla numret om man får sin mobil stulen i tron att man då har kontroll över numret. I sådana fall bör man istället spärra sitt SIM-kort och vänta på att få ett nytt.

Ordlista