Växel

Växel

En växel syftar på den funktion som förmedlar telefonsamtal. Det handlar om att man ringer till en manuell eller en automatisk tjänsts om därefter kopplar en vidare till rätt person eller tjänst. Det första telefonsystemet bestod av manuella växlar där telefonister kopplade samman två parter för att kunna genomföra ett samtal.

En manuell växel finns fortfarande kvar i de fall när man exempelvis ringer till ett stort företag. Då svarar en telefonist i växeln som frågar en vad man har för frågor och därefter kopplar personen vidare till rätt person. Det här blir mer och mer ersatt av en automatisk växel.

En automatisk växel består av att man ringer till ett nummer där en automatisk telefonist svarar. Man får då sina val uppräknade och så trycker man sig fram genom växeln genom att ange det nummer som anges. Det här är det vanligaste sättet att ta sig fram genom en växel idag.

  • En växel är antingen automatisk eller manuell.
  • Telefonister var förut nödvändiga för att koppla samman två parter i ett telefonsamtal.
  • Idag har de flesta växlar en automatisk telefonist som svarar.
  • Idag finns det inte längre några telefonväxlar för privata samtal.
  • Den sista telefonväxeln för privata samtal lades ner på 1970-talet i Sverige.
  • Numera sker växlingen digitalt vilket gör att en mycket större andel samtal kan hanteras.
  • Televerket hade länge monopol på telefonväxlar i Sverige.

Statligt monopol på telefonväxlar

Länge fanns det ett statligt monopol på allt tjänst och service som hörde till telefoni. I hela 80 år fanns detta monopol i Sverige och den sista biten av monopolet, fast telefoni, upphörde 2005. Under monopolet var staten ansvarig för telefonväxlarna, telefonisterna och underhållet av växlarna.

System för telefonväxlar var mycket dyrt och det fanns bara ett alternativ att välja på eftersom statens telemonopol satsade bara på tekniskt avancerade och driftsäkra alternativ. En stor företagsväxel kunde kosta fem miljoner kronor. Det var en stor initial kostnad för företag men som övertid blev inte så dyrt.

Detta eftersom staten såg till att driften alltid var pålitlig. På grund av att det blev allt mer och mer viktigare med nya investeringar av växlar, i och med att tekniken utvecklades, höjdes även röster om att släppa lös marknaden så att inköp av växlar kunde sjunka.

Den digitala växeln

Sent 00-tal började de digitala växlarna bli allt mer avancerade. Idag går det att sköta en telefonväxel via ett gränssnitt i mobilen. Det finns även flera gränssnittsbaserade programvaror för växlar som man kan ansluta en dator till, även kallat softphones. På så sätt kan man effektivisera växeln om man har ett stort antal anställda.

Det kan till exempel gå att koppla ett inkommande samtal till en fast linje eller till en mobiltelefon. Andra program tillåter att man kan som anställd själv skriva in vilka tider man är tillgänglig så att den automatiska telefonväxeln kan meddela personen som ringer när man kan bli nådd.

Framtidens växlar förväntas gå över till IP-telefoni eller annan teknik baserad på infrastruktur för internet specifikt. Detta eftersom det kommer att ha en högre driftsäkerhet och vara mer anpassningsbart utifrån den kund som använder det. Till exempel kan resurser såsom internettrafik delas och placeras i molntjänster istället.

Ordlista
CO Neutral website