Telekom

Om telekom

Telekom, eller telekommunikation, betyder kommunikation över stora avstånd med hjälp av teknik och begreppet kan därmed innefatta sådant som radio, satellitnavigatorn, telefoni, fax och datorkommunikation. Utifrån en väldigt bred definition kan man faktisk säga att även sådant som röksignaler och djungeltrummor är exempel på telekommunikation.

För att datorkommunikation ska räknas som exempel på telekom enligt en snävare definition krävs det att det handlar om datatrafik som går via infrastrukturer som kabel-TV nätet eller den fasta telefonins kopparnät. Det finns så många olika sätt att kommunicera på idag över stora avstånd att begrepp telekom blivit mindre tydligt än det tidigare varit.

Telekom används ofta som beteckning på en hel bransch. Aktörer inom telekom kan då syssla med alltifrån konstruktion av tekniska hjälpmedel till att utveckla tjänster som förutsätter telekom. Det finns också en stor marknad för konsulter, reparatörer och forskare inom detta stora och för samhället mycket betydelsefulla orådet.

  • Telekom är kommunikation över avstånd med olika hjälpmedel.
  • Det sker en snabb utveckling inom telekom, nya system avlöser de äldre.
  • Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är en modern synonym till telekom so innefattar IT-lösningar.
  • Telegrafen och telefonen var milstolpar inom telekom.
  • Framsteg inom telekom kan förändra människors liv i grunden.
  • Internet är grundläggande för många av dagens telekom-lösningar.
  • Idag kan människor dela enorma mängder data på några sekunder, genom telekom.

Från telegrafi till bredband

I början av 1800-talet kunde man kommunicera med elektriska telegrafer som skickade enklare meddelanden i form av pulser. Dessförinnan för akustisk telegrafi med hjälp av till exempel visselpipor ett exempel på telekom. Man talar även om optisk telegrafi, alltså synliga signaler som bär olika betydelser. Fyrar är ett exempel på det.

De första telegraferna innebar ett mycket stort och viktigt genombrott inom kommunikation eftersom nyheter plötsligt kunde spridas väldigt snabbt. Nästa stora steg i utvecklingen inom telekom var telefonerna som gav enskilda hushåll möjlighet att kommunicera med varandra, oavsett avstånd. På 1920-talet blev det möjligt att kommunicera trådlöst över Atlanten.

Den mobila telefonin började utvecklas redan på 1950-talet men krävde till en början så dyr och tung utrustning att vi inte skulle kalla den mobil idag. Internet innebar revolution inom telekom som fortsätter att utvecklas i snabb takt och som ger oss bättre och bättre möjligheter att kommunicera över stora avstånd.

Framtiden inom telekom

Telekombranschen är egentligen starkare än någonsin men vad som klassas som telekom förändras ständigt. Det enda vi egentligen kan vara ganska säkra på är att vi i framtiden kommer att kommunicera med hjälpa av annan teknik än den vi använder idag. Vi ska fortsätta med att titta på den utveckling som sker just nu.

Internet har inneburit ett genombrott inom många till många kommunikation. Telekom handlar inte bara om att sätta individer i förbindelse med varandra utan om att sprida information så att en stor del av världens befolkning kan få tillgång till den på några få ögonblick. Utvecklingen handlar om täckning och datamängder.

De vita fläckar som inte kan nås via moderna system för telekom blir allt färre och i och med mobilnätet 5G kommer det att bli möjligt dela enorma mängder data. Man talar om att det kommer att gå att skicka eller ta emot mer än en gigabyte i sekunden.

Vi på Soluno är experter på telekom. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för att förbättra företagstelefonin för just ert företag.

Ordlista