Telefonmöte

Telefonmöte, vad är det?

Telefonmöte är ett modernt och lämpligt sätt att använda sig av i dagens samhälle. Det sparar ofta mycket tid i ett idag stressigt samhälle och är ett bra alternativ ur en miljösynpunkt. Upptäck själv vad tekniken har att erbjuda idag och hur det fungerar rent praktiskt.

När det är dags för ett möte på företaget och olika punkter ska avhandlas så kan ett telefonmöte vara ett mycket bra alternativ om man befinner sig på olika orter. Det gör att man sparar in restid och bara kan fokusera på mötet utan att behöva boka tåg och liknande.

Ett möte per telefon kan inkludera flera deltagare. Beroende på operatör och teknik kan detta fungera på lite olika sätt. Ofta kan en person ringa upp flera deltagare eller så kan man få ett telefonnummer att ringa och på så vis bli ansluten till själva mötet.

  • Bra för miljön då man slipper resa från A till B
  • Är ett mycket effektivt sätt att ha möten på
  • Flera deltagare från hela världen kan deltaga
  • Enkelt att använda sig av tekniken för alla
  • Inget mer än en vanlig mobiltelefon behövs
  • Då man slipper resa är det lättare att alla kan avsätta en tid
  • Telefonmöte är som ett helt vanligt möte fast per telefon

Prova att ha ett telefonmöte

Om man alltid är van att träffas ansikte mot ansikte så kan det kännas konstigt att inte se den man pratar med. Det kan därför vara bra att prova på att ha ett telefonmöte för att veta hur allt fungerar och hur det känns att använda sig av telefonen enbart.

Ge förslag om att ni på företaget ska börja att använda er av telefonmöten i större utsträckning. Genom att väcka idén hos kollegorna kommer de få tid på sig att fundera och bli bekväm med det. Berätta vilka fördelar som finns och att alla vinner på det.

Ett telefonmöte går att ha överallt i världen bara man har täckning på mobiltelefonen. Det spelar ingen roll om man sitter i lokalen på jobbet eller är på en konferens i Rom. När något viktigt ska avhandlas kommer alla kunna vara med då man inte längre är platsberoende.

Telefonmöte är framtiden

Tekniken för telefonmöten har funnits längre men inte varit allmänt känt. Idag när vi fokuserar på att vara snällare mot miljön och människor kan arbeta exempelvis från hemmet så är det en mycket bra lösning. Det går att både ha samtal som vanligt och videosamtal.

I allt större utsträckning så börjar människor att arbeta från hemmet istället för ett skrivbord på arbetsplatsen. Genom att vi hela tiden blir mindre styrd av var vi arbetar ifrån så behöver också metoden för att ha möten utvecklas. Det gör att ett möte utan att fysiskt samlas är perfekt.

Telefonmöten ska ses som en möjlighet och en förlängning av de klassiska möten där alla ska samlas varje tisdag klockan 13.00. Här finns möjligheten att ingen ska behöva missa viktig information bara för att man är på annan ort och att alla kan deltaga på sina egna vilkor.

Ordlista
CO Neutral website