Stationär GSM telefon

Stationär GSM telefon

En stationär GSM telefon är en perfekt mix mellan en mobiltelefon och en fast telefon. Ja, du hörde rätt! Med denna telefon kan du koppla in ett SIM-kort som gör att du är ansluten till mobilnätet. Närmare sagt GSM-nätet eller 2G-nätet som det också kallas.

GSM-nätet, alltså det som ibland kallas 2G-nätet, är det mobilnät som har absolut störst täckning i Sverige eftersom det har funnits längre i Sverige än vad 3G och 4G-nätet har gjort. Expansionen av GSM-master är därför tillräckligt god för att de flesta i Sverige ska ha täckning.

Med en fast GSM-telefon kan du alltså njuta av allt det där bekväma som en fast telefon har – även om du inte har ett kabelnät för fast telefoni där du bor. Du kan också ta med dig denna fasta GSM-telefon till där du är såsom sommarstugan, hemmet eller på resan inom EU.

  • En stationär GSM-telefon kopplar upp sig mot GSM-nätet via ett SIM-kort.
  • För dem som hellre använder en fast telefon än en mobiltelefon.
  • Slipp batteriladdning; denna kopplas direkt in i eluttaget.
  • GSM-nätet ger den bästa mobiltäckningen i Sverige.
  • Du kan även skicka och ta emot SMS.
  • Går också att aktivera högtalarfunktionen för handsfree-samtal.
  • Finns även med batteri för den som temporärt vill ta med telefonen.

Fördelar med en fast GSM-telefon

Trots mobiltelefonens erövring av telefonmarknaden så finns det fortfarande personer som föredrar en fast telefon. Det finns även personer som uppskattar att tala via en fast telefon istället för att gå runt med en mobiltelefon som måste laddas. En fast GSM-telefon är till för dessa personer och situationer.

Det finns flera olika modeller. Det som är deras huvudfunktion är att de ska placeras på en plats avsedd för kommunikation. Därför kan de var extra bra för företag på en kontorsplats som har flera anställda som arbetar i skift. På så vis finns telefonen alltid på samma plats utan att den försvinner bort.

I och med att man kan stoppa in ett simkort kan man ha en stor frihet i att kunna ta med sig detta simkort i en mobiltelefon vid en tillfällig arbetsresa. Simkortet gör också att man är uppkopplad mot GSM-nätet som gör att man har större möjlighet att placera telefonen var man vill.

Fast telefoni med många möjligheter

Eftersom GSM-nätet tillåter kommunikation via SMS har de flesta fasta GSM-telefoner även en enkel skärm där man kan ta emot och skicka SMS. Denna skärm sitter då på enheten som man placerar telefonen på, så att man kan prata och höra ett samtal samtidigt som man kan se skärmen.

Vissa av dessa enheter erbjuder möjligheten att tillfälligt ta med den fasta telefonen utan att strömmen bryts. Strömmen får den då i det inbyggda batteriet och eftersom uppkopplingen är via GSM-nätet kan man dra ut strömsladden och fortsätta samtalet. Detta kan vara användbart om man behöver flytta samtalet till en mer avskild plats.

Med en fast GSM-telefon kan man vara säker på att kunna genomföra telefonsamtal på fler platser än via kopparledningar som har sina geografiska begränsningar. GSM-nätet är helt enkelt mer utbyggt än vad klassiska kopparledning

Ordlista