Sip telefoni

Om sip telefoni

SIP står för Session Initiated Protocol och är ett protokoll utvecklat av IETF som är internets tekniska ledningsgrupp. Detta protokoll tillåter bland annat media och ljud att transporteras över internet. SIP är speciellt känt för de stora fördelarna inom telefoni och videosamtal. Sip telefoni finns i en mängd olika typer och versioner.

Sip telefoni innebär kort och gott att man ringer via sitt internetabonnemang. För ett företag innebär detta att man har både internetanslutningen och telefonsystemet via samma leverantör. På detta sätt får man obegränsat antal linjer i sin telefonväxel och det ger i sin tur en mängd fördelar.

Till exempel ringer företaget billigare med sip telefoni både nationellt, internationellt och även till mobiltelefoner. Det är alltså ur kostnadssynpunkt väldigt fördelaktigt. En annan fördel är att företagets kommunikation blir mer mobil, alla kan arbeta så länge det finns en internetanslutning, vare sig man befinner sig utomlands eller i sommarstugan.

  • Sänkta kostnader för fast telefoni inom alla kontor i företaget.
  • Minimerar företagets antal fasta abonnemang för telefoni.
  • En och samma växelfunktion för alla kontor inom företaget.
  • All kommunikation sker över ett och samma nät.
  • Ökad säkerhet genom möjligheten att spärra vissa länder eller regioner.
  • Sip telefoni ger bättre överblick och därmed bättre kundservice
  • Ger företaget ökad mobilitet eftersom allt som behövs är tillgång till internet.

Vad krävs för sip telefoni?

För att ringa med sip telefoni krävs det att man har Ip-telefoni eller VOIP-telefoni installerat. Detta löser man enkelt via sin internetleverantör. Det finns några olika varianter på sip telefoner; antingen kan man välja en programbaserad sip telefon, en USB VOIP telefon eller en maskinvaru-sip telefon.

En programbaserad sip telefon är helt enkelt ett program som man installerar i datorn. Det använder sedan datorns mikrofon och högtalare för att ringa samtal. Alternativt ansluter man ett headset när man ringer med en programbaserad sip telefon. En USB VOIP telefon kopplar man in i datorns USB-port och använder sedan som en vanlig telefon.

Det sista alternativet är en maskinvaru-sip telefon och den ser ut och används precis som en vanlig telefon. Den enda skillnaden är att den kopplas direkt till datanätverket och den har även ett integrerat mini-nav så att telefonen kan dela nätverkets anslutning med datorn. Tack vare mini-navet behövs ingen extra nätverkspunkt för telefonen.

Fördelar med sip telefoni

Ledande företagsutvecklare inom ip-telefoni är rörande eniga om att sip telefoni är framtidens melodi. De flesta som är kunniga inom branschen anser att sip är den standard som kommer att ligga i framkant när det gäller kommunikation över internet. Redan idag finns det många fördelar och vad framtiden kan bringa kan man endast spekulera i.

En stor fördel med sip för företag är att man kan vara fler användare i en och samma session. Man kan alltså ringa upp en kontakt för ett videosamtal och sedan inkludera flera om det behövs. Man kan även ringa upp en mottagare som finns på mobiltelefon och bara välja ljudöverföring till den personen.

Med sip hanterar men enkelt ip-telefoni, videokonferenser. direktmeddelanden och fax över internet. Detta har även stor betydelse för företagets växel eftersom det ger en bättre inblick i de anställdas status. Man kan enkelt se vilka som är upptagna i ett samtal eller sitter i ett telefonmöte vilket ger bättre kundbemötande i stort.

Ordlista