Self-service

Vad är Self-service

Namnet Self-service kommer från engelska och beskriver bra vad det är. Self-service, eller självbetjäning på svenska, är en praxis att betjäna sig själv, vanligtvis när man köper en vara alternativt hanterar vanliga ärenden.

Vanliga exempel på självbetjäning är bensinmackar och självscanning i matvarubutiker. Self-service blir även en allt vanligare benämning på online-system som möjliggör för kunder att själva hitta svar och lösa ärenden utan att involvera en agent. Self-service kan finnas på en hemsida eller i en app eller ibland till och med via ditt interna röstsystem (IVR).

Dessa system finns i olika grader av sofistikering. Vissa self-service-system är mer basala, exempelvis simplare FAQ-sidor med svar på vanliga frågor. Andra är mer avancerade med funktioner där du kan lösa svårare ärenden på egen hand.

Varför är self-service viktigt?

Idag kan inte självbetjäning bara vara en extratjänst som företag erbjuder som en bonus utöver sitt grundutbud. Idag förväntar kunder sig att det finns självbetjäningsalternativ. Enligt undersökningar gjorda vill 70% av konsumenter kunna lösa ärenden på egen hand i ett förstaskede. Väl fungerande self-service som kan ge dina kunder konsekventa och relevanta svar, kommer kunna höja dina kunders syn på ditt företag på ett positivt sätt samt öka kundnöjdhet.

Zero line support

Self-service kallas även för zero-line support. Detta innebär att man i en viss mening får support, via gränssnittet, utan att nå leverantörens first line support.

Solunos egna Self-service-portal – MySoluno

Vi på Soluno har tagit fram en egen portal för self-service som ska fungera som ett admingränssnitt för våra slutkunder. Det krävs alltså att man är admin för sin företagsväxel för att få tillgång till portalen.

My Soluno är utformad för att en administratör ska ha större kontroll över sin telekomlösning. Med ett enkelt och snyggt UX så erbjuder vi kunder en god överblick och möjlighet att enkelt hantera de vanligaste ärendena som kan dyka upp i rollen som telefoniansvarig. Även om vi har en support som är i särklass bättre än branschstandard så tror vi att denna portal kommer att minska ledtider mellan kunder och vår support då vi byggt portalen så intuitiv och användarvänligt som möjligt.

Portalens löpande uppdateringar med nya funktioner och gränssnittsförbättringar gör att vi kommer att erbjuda en portal som alltid är i framkant. Med vår self-service MySoluno kommer allt från beställning till leverans och billing att skötas automatiskt och på så vis minska även fakturarelaterade frågor.

Vi tror och hoppas att vårt arbete för att modernisera, digitalisera och automatisera vår self-service ska vi förbättra för våra kunder. Genom att ta in feedback och tips från våra kunder kommer vi alltid kunna fortsätta utveckla, förfina och integrera portalen med egna och externa aktörer.

Med My Soluno blir det enkelt att följa händelser och aktioner i portalen med en historik-lista som gäller hela organisationen. Du kan enkelt se om din kollega kanske redan utfört ett jobb som du tänkt göra och på så sätt undvika att arbeta dubbelt. Ni som kund bestämmer helt själva vilka som ska ha tillgång till portalen och gränssnittet gör det enkelt att förstå vilka ändringar som du håller på att utföra och vilka som medför en kostnad.

Exempel på features i MySoluno

Ibland kan det vara svårt, när man skapar upp användare, att veta vilka rättigheter personen ska ha, därför har vi lagt till möjligheten att enkelt kopiera en befintlig profil för att undvika denna problematik. Då kopieras allt från tillgång till svarsgrupper, till kontaktlistor och licenser, det enda som måste fyllas i manuellt är användarnamn, lösenord, mailadress och nummer, resten kopieras från den profil som du har markerat. Att kunna bulka där det bulkas kan är också en funktion som vi har lagt stor vikt vid då det är ganska vanligt att samma aktion ska utföras på flera användare samtidigt.

Ordlista