Operatör

Operatör

En operatör är ett företag som driver, säljer kapacitet eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för kommunikation via nät. Kommunikationen kan delas upp i fasta nät och mobilnät. De tjänster som kan tillhandahållas via en operatör är IPTV, IP-telefoni, bredband, mobilkommunikation. Det finns idag ett flertal operatörer i Sverige.

Det finns både operatörer som äger sitt nät, och sen så finns det så kallade virtuella operatörer. Operatörer som äger sitt nät är Telia Sonera, Tele2, Comviq och Hi3G Access AB för att nämna några exempel. Virtuella operatörer är företag som hyr in sig hos en operatör.

Det betyder att den virtuella operatören använder samma mobilnät eller fasta nät som den operatör de hyr in sig hos. Några av de virtuella operatörerna som finns i Sverige är Phonera, Alltele och Fello. Det dyker ständigt upp nya alternativ av virtuella operatörer som kommer med konkurrerande priser.

  • Operatörer driver eller hyr ut kapacitet över fasta nät och mobilnät.
  • Operatörer tillhandahåller tjänster inom bredband, telefoni, IPTV, IP-telefoni m.m.
  • Operatörer äger sin täckning inom en viss region.
  • Virtuella operatörer hyr in sig hos operatörer som äger sin täckning.
  • Gränsen mellan telefoni och bredband krymper bland operatörer.
  • Operatörer kan inte längre ta ut en roamingavgift.
  • Finns operatörer som delvis ägs av staten medan andra är privatiserade.

Internet via en operatörs fiber eller mobilnät

Tack vare internets framväxt har operatörerna fått en allt viktigare roll i samhället. Användandet av smartmobiler i Sverige är en av de högsta i världen. För att kunna få tillgång till internet i en smartmobil kräver det att man har tecknat upp sig hos en operatör som erbjuder datasurf.

Mobiloperatörer har idag byggt ut sitt nät så att de flesta i Sverige har tillgång till snabb datahastighet, även upp till fjärde generationens mobilnät: 4G. Idag går det därför även att få snabb och enkel tillgång till bredband via mobilt bredband från de flesta operatörer.

Tack vare fiberoptik har bredbandsoperatörer byggt ut snabbt internet till stora delar av Sverige. Med bredband från en operatör går det även att få tillgång till digital-tv via samma kablar. Likaså IP-telefoni, dock är det inte lika eftertraktat eftersom mobiltäckning och bredband täcker de flestas behov redan.

Framtiden för operatörer

Eftersom samhällsutvecklingen går mot en mer uppkopplad vardag kommer en stabil mobiltäckning med snabb hastighet att bli allt viktigare. Det betyder att de tjänster som operatörerna idag erbjuder via fiber kommer att förflyttas mer och mer till mobilnätet eftersom uppgraderingar då blir lättare att genomföra.

Med allt fler saker som kommer att koppla upp sig mot nätet blir det också en större mängd data som ska skickas. Därför krävs det att utbyggnaden täcker upp det framtida behov av pålitlig dataöverföring som kommer att krävas. Operatörerna kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden när 5G introduceras.

5G är den femte generationens mobilnät som operatörerna kommer att introducera runt år 2020. Med 5G kommer man att kunna skicka upp emot 10 gigabyte per sekund. Det kommer att täcka framtidens behov både för internet via stationära enheter såväl som mobila enheter. Därför kommer mobila tjänster och bredband smälta samman i framtiden.

Vi på Soluno är helt operatörsoberoende, hos oss kan ni byta, behålla och blanda operatör för er företagsväxel helt fritt. Vill du veta mer om våra växeltjänster? Kontakta oss så berättar en av våra kunniga rådgivare mer.

Ordlista