Mobiltelefoni

Mobiltelefoni

Mobiltelefoni har funnits sedan 1950-talet då det introducerades i Sverige, som var det första landet att satsa på denna teknik. Det dröjde dock till 1980-talet förrän tekniken var mogen nog att kunna kommersialiseras. Mobiltelefoni är trådlösa telefoner som är anslutna till telefonmaster för att genomföra bland annat samtal.

De första mobiltelefonerna skiljer sig stort från de mobiltelefoner som finns idag. De var tunga, otympliga, kostsamma och krävde en stor antenn för att kunna ansluta sig till en telefonmast. Dagens mobiltelefoner är tillräckligt kraftfulla för att kunna anslutas till en skärm och därmed användas som en dator.

Mobiltelefoni revolutionerade också vårt sätt att kommunicera med omvärlden. Allt från SMS till emoji har påverkat vårt språk. Därför är det idag svårt att tänka sig ett samhälle utan mobiltelefoner. Detta speciellt eftersom dagens mobiltelefoner har funktioner anpassade för mer än bara telefonsamtal vilket gör dem till ett användbart verktyg i vardagen.

  • De första systemet för mobiltelefoni utvecklades i Sverige.
  • Mobiltelefoner ansluter sig trådlöst till en mast.
  • Idag är mobiltelefoner en hybrid mellan en handdator och en bärbar telefon.
  • Det finns fler mobiltelefoner än människor på jorden idag.
  • År 2020 kommer fler människor ha en mobil än rinnande vatten eller elektricitet hemma.
  • Idag kan man betala trådlöst via mobilen.
  • Vissa forskare menar att mobilanvändande skapar ett beroende.

Mobiltelefonens genomslagskraft i samhället

Mobiltelefonen har gått från att vara en telefon ämnad för enkla telefonsamtal mellan två parter till att idag vara en fullfjädrad handdator som har flera funktioner. Idag används inte mobilen främst för att genomföra telefonsamtal längre utan majoriteten skickar meddelanden mellan varandra utan extra kostnad.

Sociala medier fick sitt genomslag via mobiltelefoner som erbjöd enkla och snabba sätt att nå ut till andra via sociala medier. Selfies, statusuppdateringar och snabba nyheter kunde snabbt delas i appar. Allt yngre började även få tillgång till mobiltelefoner vilket ledde till att nätmobbning blev ett ökat problem.

Tack vare att mobilen har fått flera funktioner inbyggda och möjligheten att kunna ladda ner tredjepartsappar har vi nu kommit till en punkt i utvecklingen där mobiltelefonen är ett måste i samhället. Det används för att göra bankärenden, identifiera sig online, betala med, kontakta läkare och mycket annat.

Kontroverser med mobiltelefoner

När de första mobiltelefonerna slog igenom stort i samhället började diskussioner om farlig strålning uppstå. Att ha mobilen i fickan och prata med telefonen så nära hjärnan misstänktes vara cancerframkallande. Detta eftersom det vid tidpunkten inte fanns någon långvarig forskning om mobilanvändandet som man kunde jämföra med.

Idag finns det ingen forskning som tyder på att mobiltelefoner skulle orsaka skador i kroppen med sin strålning. Forskning om strålningen är skadlig eller inte fortsätter dock i och med att nya generationers mobilnät ständigt utvecklas. Samtidigt pågår det andra forskningar om mobilanvändandet kan skapa ett beroende.

Vissa forskare menar att mobilanvändandet aktiverar samma delar av hjärnan som droger aktiverar, alltså hjärnans belöningscentrum. Den slutsatsen är dock kontroversiell eftersom andra forskare menar att det är bara människans sätt att vilja socialisera och vara del av en grupp människor, om det så bara är via en mobil som ett verktyg för just det.

Ordlista