Mobilnät

Mobilnät

Ett fungerande mobilnät är något vi alla tar för givet. Det ska bara fungera när vi behöver det, vilket det också oftast gör. Men det ligger mer avancerad teknik bakom än vad vi ser, och det är egentligen fantastiskt att det fungerar så bra som det faktiskt gör.

Ett mobilnät är uppbyggt av tre delar som aktivt samverkar med varandra. Dels är det själva mobiltelefonen som du ringer med, sen är det en basstation för kommunikation, och även en samtalsväxel för att koppla samman samtalen. Ingenting skulle fungera om inte dessa tre delar samarbetade med varandra.

När du ringer ett samtal så kontaktar mobiltelefonen en basstation, mobilen kommunicerar då det nummer du vill ringa till, till stationen. Basstationen kontaktar sedan i sin tur en telefonväxel. Telefonväxeln kopplar då samman det nummer du ringer ifrån med det nummer du vill ringa till, så att ni kan samtala med varandra.

  • Ett mobilnät består av tre delar som samverkar.
  • De tre delarna är mobiltelefon, basstation och telefonväxel.
  • I mobiltelefonen slår du in det telefonnummer du vill ringa till.
  • Mobiltelefonen kontaktar basstationen med det specifika telefonnumret.
  • Basstationen kontaktar telefonväxeln med det telefonnummer du vill nå.
  • Telefonväxeln sammankopplar det nummer du ringer ifrån med det nummer du vill nå.
  • Om någon av de tre delarna inte fungerar går det ej att ringa.

SIM-kort och basstationer

SIM-kortet är det som identifierar vilket nät telefonen kan koppla upp sig till, vilka tjänster som ingår i abonnemanget, och även vilket nummer som är kopplat till kortet. SIM-kortet söker efter en basstation som den har rätt att koppla upp sig till. Om dess vanliga nät inte finns tillgängligt försöker den med andra nät.

Basstationen som mobiltelefonen kopplar upp sig till kallas Base Station Controller, men förkortas med BSC. Dessa stationer finns i olika datorhallar för olika mobiloperatörer. Det kan även vara en Radio Network Controller som mobiltelefonen kopplar upp sig till, förkortat RNC. Dessa fungerar också som basstationer för mobilnät.

Telefonväxeln som basstationen sedan får kontakt med kallas för Mobile Switching Center, förkortat MSC. Dessa växelcentraler fungerar som en länk mellan mobiltelefonerna när de ska kopplas samman med varandra för samtal, sms, videosamtal, med mera. Varje mobiltelefon kan identifieras med ett särskilt nummer kallat IMEI.

Säkerhet och osäkerhet

En mobiltelefon som anmäls stulen till polisen, får sitt IMEI nummer inmatat i en databas kallad Equipment Identity Register – förkortat EIR. Där finns alla stulna telefoners identiteter lagrade vilket gör att telefonen får avslag vilken basstation den än försöker koppla upp sig till. Telefonen blir då obrukbar.

Operatörerna för de olika mobilnäten sitter aldrig själva och avlyssnar folks samtal. Förr i tiden gjordes just det, i syfte att förbättra samtalskvalitén. Nu för tiden kan telefoner avlyssnas om misstanke om specifika brott finns. Operatören lyssnar dock inte själv, utan själva avlyssnandet lämnas över till den myndighet som enligt lag kan kräva detta.

I framtiden behövs fler radiofrekvenser för att alla mobilnät ska kunna fungera smärtfritt. Det bästa vore om hela världens telefoni kunde finnas på samma frekvensband, vilket skulle innebära att alla mobiltelefoner alltid fungerar överallt i hela världen. Men tills dess så får mobiloperatörerna försöka att komma på nya lösningar.

Ordlista