Mex telefon

Om mex telefon

Med hjälp av en Mex telefon kan man koppla upp en eller flera mobiltelefoner inom sitt företag till att bli mobila telefonväxlar som alltid är tillgängliga. Tjänsten är ett sätt att få både den klassiska växelns funktioner och alla fördelar som dagens smartphones för med sig.

Förkortningen MEX står för Mobile Extension, och är ett sätt att kunna använda sin mobiltelefon som en förlängning av den klassiska, stationära växeln som kanske finns på kontoret. Många behöver kunna vara uppkopplade och tillgängliga även när de inte är på kontoret, vilket gör Mex till en bra lösning.

Genom MEX kan alla mobila samtal dirigeras om via växeln och vidare till rätt person och telefon. Alla på företaget kan koppla upp sig mot tjänsten, vilket gör att praktiskt taget alla anställda har med sig växeln var de än går eftersom de förstås har med sig mobiltelefonen på t.ex. konferenser.

  • MEX står för Mobile Extension (mobil anknytning på svenska).
  • MEX gör att alla kan växla vidare samtal.
  • MEX kan kombineras med den stationära växeln.
  • Det går att lägga till en mängd tjänster till MEX.
  • Det blir lättare att jobba var man än befinner sig.
  • Upplägget kan justeras efter önskemål om t.ex. antal uppkopplade telefoner.
  • Många av de svenska operatörerna erbjuder tjänsten idag.

Vad är bra med MEX?

För att använda MEX har företag ett eller flera nummer som kunderna kan ringa dem på och dessa kopplas sedan om till den mobila växeln. Vem som tar emot samtalet kan företaget välja själva, eftersom flera medarbetare kan koppla ihop sin mobiltelefon med tjänsten och således dela på arbetsbördan med att koppla samtal.

När ett samtal kommer in och kopplas vidare via MEX till en mobiltelefon får mobilen samma möjligheter som den traditionella växeln brukar ha. Det blir alltså möjligt för var och en av medarbetarna att vidarekoppla samtal, pausa samtal eller kanske koppla ett trevägssamtal. Precis som en vanlig växel, fast via mobilen.

Detta gör förstås att det blir betydligt lättare att ta emot och dirigera om samtal även om en eller flera medarbetare arbetar på distans. Så länge personen i fråga är uppkopplade mot mobilnätet går det att växla samtal vidare, man kan alltså lika gärna befinna sig i Skåne som i Norrbotten.

MEX är kostnadseffektivt

MEX erbjuder alltså en mobil och enkel lösning för att hantera inkommande samtal, och det kan dessutom bli riktigt kostnadseffektivt. Man tecknar ett abonnemang med sin leverantör och får då ett fast pris per månad för alla inkommande samtal. På så vis vet man alltid vad telefonräkningen kommer att bli.

I de flesta sådana abonnemang kostar det heller inget extra att till exempel vidarekoppla samtalen. Inte heller brukar det tillkomma några minutpriser eller öppningsavgifter för samtal som rings inom det interna nätverket, det vill säga till alla andra på företaget. Priset för samtal utanför det interna nätverket bestäms av leverantörens avtal.

Genom att välja ett prisvärt avtal för MEX med en bra leverantör får man alltså bättre möjligheter att ta emot och koppla om samtal, och dessutom går det ofta att kombinera med andra mobila tjänster som avancerad röstbrevlåda eller hänvisning, så att det verkligen blir som en vanlig växel.

Ordlista