IP-telefoni

IP-telefoni

IP-telefoni innebär samtal via internet istället för traditionella telekommunikationsnätverk. Om du har en gateway eller ett model anpassat för IP-telefoni, kan du ansluta din vanliga telefon till det. I vissa fall krävs det extra utrustning som exempelvis en specialtelefon eller en adapter.

 

Solunos IP-växel erbjuder ett flertal funktioner.När du ringer via IP-telefoni skickas informationen som datapaket över nätverket. Problemet du kan komma att stöta på med denna form av kommunikation är bristande pålitlighet och datasäkerhet. Om du använder telefon i dina dagliga samtal behöver du inte oroa dig lika mycket eftersom det framförallt handlar om avlyssning.

 

 

Om du använder en telefon till att kommunicera känslig information inom din roll exempelvis, bör du vara vaksam över riskerna. I helhet är IP-telefoni under konstant utveckling för att förbättras både tekniskt och säkerhetsmässigt. Förhoppningsvis kommer denna form av kommunikation att i framtiden vara lika pålitlig som de traditionella nätverken.

  • När du ringer via IP-telefoni skickas information i datapaket.
  • Gateways och moden kan inkludera en port för att ansluta din vanliga telefon.
  • Du kan komma att behöva en specialtelefon eller en adapter för att använda det.
  • Pålitlighet och säkerhet är i nuläget inte optimalt.
  • Många bredbandsleverantörer erbjuder IP-telefoni till deras kunder.
  • Ofta är IP-telefoni billigare än traditionell telefoni.
  • Det sker pågående utveckling att förbättra tekniken och säkerheten.

Det moderna sättet att kommunicera

Idag tenderar vi att hantera mestadels av vår kommunikation via internet. Vi skickar hellre e-mails än mail och många av oss håller kontakt med kompisar och familj genom Facebook eller liknande. Vi använder även internet för att ringa samtal och detta känns därför som det naturliga steget i utveckligen.

För de flesta som har tillgång till internet, exempelvis via fiber eller ADSL, finns det även möjlighet att använda IP-telefoni. Istället för att ringa genom traditionella nätverk, du ringer via internet där överföringen är fragmenterad till datapaket. Med en säkert anslutning, fungerar IP-telefoni precis lika smidigt som den traditionella metoden.

 

 

En av de största fördelarna med IP-telefoni (eller bredbandstelefoni som det också kallas) är det ofta mycket mindre kostsamt för de som redan har tillgång till internet då du inte behöver betala för extra nätverkskostnader. Ofta erbjuder leverantörer abonnemang-avgifter så det enda du behöver göra är att betala för dina samtal.

Ökad användning

Användningen av IP-telefoni fortsätter att öka, en ökning som började under 1990-talet. En given förklaring är att det är alltmer som har tillgång till en fast internet anslutning på grund av det nuvarande smidiga sättet att hantera till exempel bankärenden via internet. Idag har de flesta hushåll i landet tillgång till internet.

En annan förklaring är såklart att leverantörer ofta bäddar in IP-telefoni i deras paket. Dess popularitet har inte undgått våra traditionella telekommunikation-företag. Många av dem har själva valt att släppa sina egna varianter av internet anslutning såväl som IP-telefoni får att hålla sig relevanta.

Vissa förutspår att IP-telefoni tillsammans med mobil telefoni kommer ta över marknaden helt och hållet, och att våra traditionella telefoni-nätverk kommer stängas ned helt och telefonstolpar kommer rivas ner. Om det faktiskt blir resultatet eller inte kan ingen säkert veta, men det ser ut att tåga mot det helt och hållet.

Vill du lära dig mer IP-telefoni?

Du kan antingen ringa oss på 010-410 50 00 eller maila oss på info@soluno.se.
Kan kan också gå under Contact och fylla i formuläret så kontaktar vi dig.

Ordlista