Internet

Vad är internet?

Internet är världens största nätverk. Det är inte bara datorer som är anslutna till internet utan det är även alla möjliga slags enheter. På så vis kan man idag utbyta en stor mängd information. Typiska tjänster som är skapta för detta är fildelning, IP-telefoni, e-post, streaming-tjänster m.fl.

Tack vare internets framfart har världens industrier, kommunikationer och människors vardagliga liv förändrats drastiskt. Internet möjliggör att folk kan arbeta, studera och kommunicera på distans. Det här har även lett till att vissa länder har valt att införa censur för att strypa åtkomst till fri information som kan anses vara skadligt för statsskicket.

Det är också tack vare internet som vi idag har sociala medier och med alla nya tjänster som det har medfört. Med allt större tillgång till internet runtom världen har nya jobb anpassade för internet tillkommit där sådana tidigare inte fanns. E-handel har också sprungit upp av detta.

  • Är ett stort nätverk dit datorer, prylar och annat är anslutna till.
  • Har möjliggjort direkt kommunikation på nya sätt på distans såsom e-post.
  • Har effektiviserat handel och lett till nya möjligheter för konsumenter såsom e-handel.
  • Personer kan idag hämta kunskap direkt från internet istället för böcker.
  • Är också ett sårbart system där virus och cyberattacker förekommer.
  • Desinformation kan lätt spridas på internet mellan användare.
  • Tack vare internet utvecklas artificiell intelligens i en snabbare takt.

 

Kontroverser på internet

Olaglig fildelning är när man laddar ner film, spel, musik, program eller annat utan att ha betalat för det. Det anses vara en olaglig handling men ändå är det flera som utnyttjar möjligheten tack vare internets snabba hastigheter idag. Som svar har branschen lyckats skapa några framgångsrika lagliga streaming-alternativ såsom Spotify.

Ett annat problem som ofta dyker upp på internet är cyberattacker. Vanligaste formen är att en grupp hackare tar kontroll över en mängd datorer på distans och tillsammans får dem att överbelasta en annan server genom att skicka en massa information över internet, en så kallad DDOS-attack.

Virus förekommer också på internet och sprids lättast via mejl, nedladdningar eller hemsidor. En trojan-fil placeras då i en persons dator utan att hen vet om det och därefter så kan en hackare på distans komma över personens personuppgifter såsom betalkort när en betalning sker över internet.

Spridning av information

Tack vare att allt fler kopplar upp sig mot internet utvidgas informationen som finns där. Det handlar bland annat om Youtube-klipps som läggs upp, Wikipedia-artiklar som läggs till eller olika medier som satsar på webbjournalistik. Det här har lett till att människor som har tillgång till internet har alltid kunskap tillgängligt.

Att internet tillåter snabb spridning av information har lett till diskussioner om källkritik. Desinformation sprids lätt på internet och är oftast ämnad att förvirra, utöva påverkansarbete av främmande makt eller på annat sätt påverka en opinion till exempel vid val. Källkritik på internet är lika viktigt som i traditionell media.

Internet är även den teknik som kommer att leda oss in i en framtid med AI, artificiell intelligens. Det är nämligen tack vare internets tillgång till enorm information som gör att AI kommer att kunna utvecklas och hålla sig uppdaterad med den senaste informationen såsom till exempel vid autonom bilkörning.

Ordlista