GSM

GSM

GSM är andra generationens system för mobiltelefoni och används än idag parallellt med tredje generationen (3G) och det nyligen byggda 4G. Så sent som 2011 var det, globalt sett, fortfarande fler som använde sig av GSM än det var som använde de nyare näten för sin mobiltrafik.

När GSM kom till var det i syfte att skapa ett gemensamt mobilt system för alla europeiska länder. Sedan dess har tekniken utvecklats och baseras idag på teknik från länder utanför Europa. Det finns fyra olika varianter av GSM och vilken variant som används beror på vilken region du bor i.

För många kan idag GSM kännas utdaterat då det inte riktigt hänger med när det gäller det krav på hastighet som dagens appar, spel och videos kräver. Trots det finns det fortfarande många länder i världen där GSM är det huvudsakliga nätet för mobil kommunikation.

  • GSM är andra generationens system för mobil kommunikation.
  • Systemet blev kommersiellt under 1991 och det första nätet i Sverige som lanserades 1992.
  • Idag körs GSM parallellt med 3G och 4G-näten.
  • Det finns fyra olika GSM-varianter som är knutna till olika regioner.
  • Än idag använder många i världen GSM-nätet för mobil kommunikation.
  • Kraven hos dagens appar gör att många användare i västerländska länder väljer 3G eller 4G.
  • Grunden för utvecklingen av GSM lades redan 1982.

Andra generationens mobiltelefonisystem

GSM står för Globalt system för mobil kommunikation och är den andra i raden av mobiltelefonisystem. Systemet blev kommersiellt 1991 och ersatte det analoga systemet (NMT) här i norden och i flera Europeiska länder. Idag används GSM i dryga hundra länder inklusive USA och Europa.

Tack vare GSM kunde vi börja skicka SMS, något som de flesta av oss idag tar för givet. Systemet utvecklades även för att kunna hantera sådant som WAP-sidor och MMS. Det var också i samband med att GSM lanserades som SIM-kortet introducerades, något som vi idag använder i alla mobiltelefoner.

I skrivande stund används GSM parallellt med 3G- och det nyligen byggda 4G-nätverket som komplement. GSM finns i fyra olika varianter; GSM-1900, GSM-1800, GSM-900 och GSM-850. Dessa motsvarar den megahertz som används för att överföra data och tal inom de olika frekvensområdena. Europa använder sig av GSM-900 och GSM-1800.

Historien bakom GSM

Så tidigt som 1982 skapades en grupp kallad ”speciale mobile” av CEPT (europeiska post- och teleförvaltningarnas konferens) med uppdraget att utveckla en teknik för mobila telefonisystem gemensam för alla länder i Europa. Innan gruppen skapades hade varje land utvecklat ett eget system som nämnda NMT i norden.

Under 1991 började kommersiella tjänster baserade på GSM-tekniken att dyka upp. I Sverige fick vi vårt första GSM-nät 1992 och steg på så vis in i framtiden. Till en början var GMS europeisk standard men numera baseras tekniken på teknik från utomeuropeiska länder vilket ledde till dagens betydelse av akronymen – globalt system för mobil kommunikation.

Vissa hänvisar till GSM som 2G vilket är en efterkonstruktion baserat på tredje generationens namn – 3G. Under 2011 var det fortfarande fler som använde sig av GSM-nätet än de som använde sig av 3G-nätet. Allt eftersom appar, videos och liknande ställer högre krav på hastighet väljer fler att använda sig av de nya generationerna.

Ordlista