Företagsmobil som förmån

Företagsmobil som förmån

Många företag erbjuder sina anställda en företagsmobil som förmån i arbetet, speciellt säljare. Det innebär att anställda får en mobil att använda under arbetstid för att slippa göra jobbsamtal från sin personliga telefon. Många har dock använt sin företagsmobil för att göra privata samtal vilket ledde till att förmånsbeskattning infördes.

Det har dock konstaterats att det varit problem med redovisningen när det kommer till användandet av företagsmobiler. Komplikationerna har lett till att reglerna ändrades, det innebär att privatsamtal har blivit skattefria. Detta efter att Skatteverket har beslutat att företagsmobiler skall ses som bilförmåner vilket är skattefritt enligt inkomstskattelagen.

För att de privata samtalen skall vara skattefria på jobbmobilen krävs det dock att arbetsgivaren har signerat ett fast abonnemang, utan en separat samtalsdebitering. Uppfyller arbetsgivaren de två kraven blir det ingen merkostnad. Dock måste arbetsgivaren kunna visa upp att personalen är i behov av att använda telefon under arbetstid.

  • Många anställda använder företagsmobil på dagens arbetsmarknad
  • Företagsmobiler ses som en förmån i arbetet
  • Fast abonnemang med fria samtal och sms är skattefritt
  • Arbetsgivaren måste kunna styrka att personalen är i behov av företagstelefoner
  • Det är endast samtal som ingår i skattebefrielsen
  • Mobilt surf behöver därför beskattas om det används
  • En bra sak är att skriva ett avtal mellan arbetsgivare och anställd

Andra teletjänster på arbetsmarknaden

När det kommer till andra teletjänster som används under arbetstid är de inte skattebefriade. Den enda tjänst som är skattebefriad är samtal och då måste abonnemanget som sagt vara fast. För de anställda som har ett abonnemang med en samtalsdebitering som är rörlig gäller förmånsbeskattning.

Vissa kanske undrar varför förmånsbeskattning ens finns och det är för att personer sparar in på levnadskostnader som annars hade beskattas. En bra sak att tänka på är att allt som anställda tar emot från en arbetsgivare skall beskattas. Exempelvis använder man surf privat under arbetstid skall det även beskattas.

Det går även för den anställde och arbetsgivaren att skriva ett avtal om att mobil surf inte får användas utanför arbetstid. På så sätt finns det på papper och i skrift vilket gör det lätt för Skatteverket att vad som har bestämts mellan de två partnerna.

Företags ansvar för företagsmobiler

Framförallt är det företagens ansvar att se till att kraven uppfylls för att få företagsmobilen skattebefriad. Det är därför upp till varje arbetsgivare att bestämma hur mycket företagstelefonen skall användas. För den som har otur kan annars företagstelefonen ge en rejäl och för vissa oväntad skattesmäll.

En annan sak som det också är viktigt att tänka på är framförallt att stänga av roamingen när man åker utomlands. Annars blir det både en hög räkning samt skatt på det. Använder man inte telefon mycket i arbetet är det därför ett tips att tänka igenom noga innan man skaffar en.

Trots att det kan vara skönt med att ha två separata mobiler för privat och jobb kan det göra mer skada än nytta, vid fel användning. Så länge man har läst på om vad som gäller är det dock fritt fram att använda företagstelefonen, ifall abonnemanget är fast.

Ordlista