Fast telefoni

Fast telefoni

Fast telefoni innebär att telefonen är ansluten via ett uttag till det fasta telefonnätet som bygger på telefonstolpar med ledningar av koppartråd. Även trådlösa telefoner kan sägas ingå i den fasta telefonin i detta avseendet. Mobila nät och ip-telefoni är dock system som bygger på helt andra tekniker.

Fast telefoni har vi i Sverige haft sedan 1870-talet och utbyggnaden av det fasta telefonnätet har till stora delar varit ett statligt åtagande. I princip alla fastigheter i landet har kunnat anslutas till det så kallade kopparnätet. Nu är vi mitt inne i ett paradigmskifte.

Det fasta telefonnätet är nu på väg att stängas ner på många håll i landet och kommer att ersättas med mobila alternativ. Det finns både för- och nackdelar med detta och vilka de är kommer vi att titta lite närmre på i den här texten.

  • Fast telefoni kallas ibland för kopparnätet på grund av av det bygger på kopparledningar
  • Systemet har funnits i mer än 100 år
  • En fördel med fast telefoni är att telefonen fungerar vid strömavbrott
  • Nu ersätts det fasta nätet av annan teknologi
  • De nya systemen för telefoni har högre kapacitet
  • Samtal via IP telefoni och mobila nät kommer starkt
  • Det fasta nätet används även till ADSl internet

Varför lägger man ner kopparnätet?

Fast telefoni ersätts nu med modernare tekniker. Kopparnätet måste underhållas och anses inte lönsamt när kundunderlaget minskar och det finns bättre alternativ. Räddningen för kopparnätet har varit att det också kan användas för DSL och ADSL som är tekniker för dataöverföring på andra frekvenser än de som används för tal.

I och med att nästan alla har en mobiltelefon idag försvinner behovet av att ha fast telefoni i en fastighet. Delar av kopparnätet saknar också den kapacitet som många kräver och därför anses det är helt enkelt som ett sämre alternativ än fiber och mobil telefoni.

Telia är idag ett privat företag och måste, på ett annat sätt an när det var statligt, anpassa sig efter vad som är kostnadseffektivt. Mobila lösningar är billigare för operatörerna än fast. Ett annat argument för avvecklingen är att det fasta nätet är mer känsligt för nedblåsta träd och andra olyckor.

Kritik mot nedläggningen

På vissa håll där det fasta telefonnätet nu avvecklats har man ännu inget bra alternativ i form av till exempel fiber. Det finns alltså många hushåll som befinner sig i ett slags glapp mellan två olika tekniker och som blir lidande på grund av det.

Det fasta telefonnätet hade en strömförsörjning som var oberoende av de enskilda hushållen. Det gick alltså att ringa även när det var strömavbrott. Nu krävs backup i form av laddade extra batterier för man ska ha den möjligheten. Särskilt bland äldre som inte anammat mobil teknologi ses detta som en ganska stor nackdel.

När man ringde ett nödsamtal med en fast telefon kunde operatören direkt se var man befann sig, så fungerar det inte med en mobil telefon. Vissa känner en oro för den nya telefonin innebär att vi utsätts för mer strålning. Det finns alltid kritiska röster när stora förändringar genomförs.

Ordlista