DTMF

DTMF

Förkortningen DTMF står för Dual Tone Multiple-Frequency, även kallt Touch Tone eller tonval. Det kan sägas vara en kod som bukar användas för att sända information med hjälp av radio och telefon. Det anrika amerikanska företaget Bell Labs som idag ägs av Nokia är utvecklaren av DTMF.

De toner du hör när du trycker på telefonens knappar, är DTMF. Varje knapptryck sänder två toner på två olika frekvenser. Varje siffra har sina, förutbestämda, frekvenser. Siffran 1 består, för att ge ett exempel, av tonparet 697 och 1209 Hz. Systemet har visat sig vara väldigt pålitligt.

DTMF kom till i USA på 1940-talet som en effektivisering av ett system för telefoni som då byggde på impulssystemet, med en fingerskiva. Många som är uppvuxna på 1970-talet eller tidigare är vana vid telefoner med fingerskivor med vilka det tog betydligt längre tid att ringa än idag.

  • DTMF är ett sätt att sända information över långa avstånd
  • Det i USA grundade företaget Bell Labs uppfann denna teknik
  • DTMF tekniken är inte särskilt störningskänslig och anses vara säker
  • DTMF är standard på telefonbolag över hela världen
  • Tidigare användes ett långsammare system med telefoner som hade nummerskivor
  • Varje siffra kodas genom två toner på förutbestämda frekvenser
  • Taligenkänningsteknik väntas bli nästa stora genombrott i branschen

Bell Labs – pionjärer inom telekommunikation

Bell Labs är ett amerikanskt forskningsföretag inom telekommunikation som sedan 2016 ägs av den finska mobiltelefonijätten Nokia och som i och med det bytte namn till Nokia Bell Labs. Detta företag grundades dock redan 1925 och förknippas med många viktiga framsteg inom informationsteknologi och telekommunikation.

DTMF satte en helt ny standard inom telefoni och var ett äkta genombrott. Tonvalstelefoner blev så småningom något de flesta i världens I-länder knappt kunde klara sig utan. Det tidigare systemet byggde inte toner utan varje nummer motsvarades av ett visst antal pulser och tog längre tid att slå.

DTMF är är bara en av flera upptäckter som Bell Labs ligger bakom. Detta forskningsföretag har även bidragit med viktiga framsteg inom solcellsteknologi, transistorteknik och programspråk. De ligger även bakom operativsystemet Unix och den första 32-bitars mikroprocessorn (BELLMAC-32A). Det är intressant att så anrikt och framgångsrikt företag nu är i nordiska ägo genom Nokia.

Framtiden för DTMF

Tonvalsfunktionen är något man kan behöva aktivera i en modern mobiltelefon och det går i regel att ringa utan tonval. I december 2010 har vissa företag börjat ersätta DTMF med taligenkänningsteknik och det är rimligt att anta att tonval på sikt kommer att ersättas med andra system.

Det har tidigare funnits en nära koppling mellan DTMF och radio men även inom radio går man nu över till webblösningar som inte kräver tonval. Det ska dock sägas att DTMF är ett system som varit i bruk under väldigt lång tid med tanke på hur snabbt ny teknik utvecklas idag.

Taligenkänning bygger på att elektroniska hjälpmedel som telefoner och datorer lär sig att förstå mänskligt tal. Istället för att för sända toner kommer vi i framtiden att ”slå” nummer genom att helt enkelt säga dem. Men tonvalstelefoner har ännu inte helt spelat ut sin roll utan tekniken kommer att finnas kvar.

Ordlista