DECT

Om DECT

DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications, är en standard för trådlösa telefoner. Det är en standard som togs fram i Europa efter att det först kom flera olika teknikstandarder för trådlösa fasta telefoner från Asien. Det är alltså ett system för fasta telefoner som är kopplade till det fasta telefonnätet.

1992 introducerades de första sladdlösa fasta telefonerna. Dessa hade en batteritid som var förhållandevis dålig och var rätt så tunga i och med att batteriet var ganska stort. Men efterfrågan växte och allt eftersom att tekniken mognade så spred sig DECT-telefoner till hela världen förutom Japan som har ett eget system.

Enligt siffror från 2011 så finns det 800 miljoner DECT-telefoner världen över. 73 procent av dessa används för hemmabruk. En av de snabbast växande marknaderna för DECT-telefoner är USA som introducerade denna teknik så sent som 2005. Telefonerna har en räckvidd på 50 meter inomhus och 300 meter utomhus.

  • DECT-telefonerna introducerades till marknaden först år 1992.
  • Innan DECT fanns det flera teknikstandarder samtidigt.
  • DECT finns idag i över 110 länder.
  • Över 800 miljoner DECT-telefoner används idag. Majoriteten finns i hemmen.
  • Japan är det enda land som inte använder DECT.
  • DECT är ett system som omvandlar analog kommunikation till digital.
  • DECT fortsätter att sprida sig i världen, trots att mobilnätet expanderar.

Näst mest spridna telefonnätet

Det var under 1980-talet som de första sladdlösa analoga telefonerna spred sig från Asien. Problem med dessa analoga sladdlösa telefoner var att samtalskvalitén var låg och brusig. Dessutom kunde man lätt avlyssna dessa telefonsamtal. Detta ledde till att man började utveckla en digital standard i Europa.

Det var Sverige och Storbritannien som ledde denna utveckling med varsin version av digital trådlös kommunikation. Man kom dock överens i Europa om att man skulle satsa på en teknik för att underlätta för industrier och konsumenter och utifrån det tog man fram DECT 1988.

Det dröjde dock till 1992 innan denna teknik fanns tillgänglig för konsumenterna. Sen 2011 tillverkas 100 miljoner nya DECT-telefoner varje år . Det har gjort DECT-telefoner till det näst mest spridna telefonnätet efter GSM. Fortfarande så utvecklas och uppgraderas tekniken för DECT som bland annat ger bättre ljudkvalitet.

Framtiden med DECT

DECT fortsätter att utvecklas vid sidan av mobilnätets expansion. Nästa stora uppdatering av DECT kommer år 2020 som ska bland annat kunna skicka och ta emot data på en gigabyte per sekund. Det är också en uppdatering som främst riktar sig till företag och industrier.

Fördelen med DECT jämfört med mobiler är pålitligheten och ljudkvalitén. Det är dessutom väldigt säkert från att bli utsatt för hackerattacker eftersom det inte använder sig av internet. Inga studier pekar på att DECT-tekniken skulle vara hälsofarlig, däremot så finns det inga långvariga studier som är gjorda på människor som dagligen använder sig av DECT-telefoner.

Det finns även smartphones som både har DECT och 3G inbyggt med Android som plattform. Det betyder att när man är hemma så ansluter mobilen till basstationen och fungerar som en DECT-telefon. När man lämnar hemmet så ansluter den sig till 3G-nätet automatiskt. Tanken är att man ska köpa flera till ett stort hem.

Ordlista