Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth är en kort koppling mellan två elektriska enheter. Ofta gäller det telefoner och datorer samt tillhörande utrustning som exempelvis headset eller tangentbord. Bluetooth hanterar helt enkelt överföring av filer och information mellan enheter. Kommunikationen sker genom radiovågor med en frekvens på 2,4 GHz, samma som WIFI-uppkoppling.

2016 lanserades den senaste Bluetooth 5.0, men Bluetooth 4.0 är fortfarande relevant och används av många enheter idag. Den första versionen kom till 1999 och var känd för buggar, men var en viktigt grundsten i vad tekniken skulle komma att bli.

Kommunikation etableras mellan två enheter där en kan ta del av information i den andra, men det finns risker gällande informationssäkerhet när man ansluter två enheter. Därför är det viktigt att dubbelkolla vilken enhet din telefon eller dator är ansluten till, som ofta kan göras genom att enkelt kolla upp namnet på enheten.

  • Bluetooth är en trådlös koppling mellan två enheter.
  • Vanligtvis används det mellan hörlurar och telefon, eller dator och tangentbord.
  • Första versionen släppes 1999 av Ericsson.
  • Bluetooth 5.0 släpptes 2016 och är den mest använda just nu.
  • Bluetooth använder teknologi som hanterar överföring genom radiovågor.
  • Säkerhet i uppkoppling genom Bluetooth debatteras ständigt.

Hur fungerar Bluetooth och hur används det?

Bluetooth har inget att göra med ordet blå, namnet kommer från en Dansk viking vid namn Harald Blåtand (Bluetooth på engelska). Det är inte ekvivalent med infraröd strålning, det är uppkoppling via radiovågor. Det fungerar på en frekvens mellan 2,4 och 2,485 GHz, som är ungefär samma som WIFI uppkoppling.

Den mest vanliga användningen är överföring av ljud från en dator eller telefon till trådlösa hörlurar eller headset, överföring av olika typer av filer såväl som uppkoppling till externa skärmar, tangentbord eller annat utrusning. Bortsett från frekventa nya versioner, använder många enheter fortfarande den gamla varianten utan några som helst problem.

Bluetooth SIG eller Bluetooth Special Interest Group driver utvecklingen av Bluetooth framåt, men de riktiga utvecklarna Ericsson var först med att släppa tekniken. Ericsson har fortfarande mycket input om ny medlemskap i gruppen men numera tillsammans med andra aktörer.

Är Bluetooth säkert?

Det debatteras ständigt om hur enkelt eller svårt det ska vara att ansluta två enheter via Bluetooth och därför har många åtgärder gjorts för att minska möjligheten att stjäla information genom Bluetooth. Dock är det likt många fall, en balans genom enkelhet och säkerhet.

Informationssäkerhet är ett växande intresse i digitaliseringen av samhället. Att ansluta två enheter med varandra gör vardagen enklare för de flesta av oss, men det är inte helt utan risk. En enhet kan maskera sig som ett tangentbord eller headset för att få tillgång till innehållet i en dator eller telefon.

Trots svårigheter att skydda sig själv när man är uppkopplad, är det relativt lätt att hålla koll på vilka enheter som är anslutna till Bluetooth, och kontrollera enheten varje gång det är en ny. Funktionerna av säkerhet väntar snabb utveckling, men som allt, krävs det även sunt förnuft.

Ordlista