5G

5G

5G står för 5:e generationens mobilprotokoll och namnet används för att beskriva nästa stora utvecklingsfas för mobilnätet. 5G är inte något som har lanserats ännu utan är ett framtida protokoll som kommer att ersätta den nuvarande 4G standarden i framtiden. Utvecklingen kommer att innebära snabbare och säkrare uppkoppling till det mobila trådlösa nätet.

Forskningen kring framtidens mobila nätlösningar är intensiv. Både företag och stater satsar enorma summor på att hitta bättre och snabbare lösningar och det är både användarens och det moderna samhället som driver på utvecklingen. I framtiden kommer fler enheter att vara uppkopplade och det kommer att krävas stabila mobila nät för att samhället ska fungera.

Naturligtvis kommer våra privata mobiler och datorer att vara uppkopplade, men även sjukhus, brandkår, skola och andra viktiga samhällsfunktioner kommer att vara uppkopplade mot molntjänster och därför helt beroende uppkoppling, överallt och utan avbrott. Men vad innebär egentligen 5G och vad ska det användas för?

  • 5G är benämningen på framtidens protokoll för telekommunikation
  • Standarden är inte bestämd men troligtvis blir hastigheten runt 10-20 gigabit/sekund
  • 5G kommer både att vara snabbare men också mer tillgängligt och stabilt än tidigare protokoll
  • 5G ska klara betydligt fler parallella uppkopplingar än nuvarande teknologi
  • Fler prylar än innan kommer att kunna vara uppkopplade samtidigt
  • De flesta operatörer och utvecklare testar redan idag tekniken i mindre skala
  • Troligtvis kommer teknologin finnas tillgänglig för allmänheten runt 2020

Sakernas internet blir vardag

Sakernas internet, eller ”Internet of Things”, innebär att fler och fler maskiner och prylar blir uppkopplade. Det handlar om allt från kylskåp, offentliga toaletter till hela byggnadskomplex och bilar. Parallellt med utvecklingen av sakernas internet sker också mycket forskning kring autonoma fordon, som självkörande bilar, och ”Smart cities”, uppkopplade städer.

Gemensamt för alla dessa är att uppkopplingen till olika typer av molnbaserade tjänster och databaser är essentiell för att systemen ska fungera som det är tänkt. Det är till exempel oerhört viktigt för ett självkörande fordon att få direkt återkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som det är uppkopplat mot.

5G är alltså en förutsättning för att utvecklingen av sakernas internet, smarta städer och autonoma fordon ska kunna fortsätta. Och mycket av forskningen om 5G handlar om bättre kapacitet för att stödja att många olika typer av enheter är uppkopplade samtidigt utan att nätets kapacitet och stabilitet äventyras.

Vad kommer 5G att innebära för privatpersoner?

För privatpersoner kommer 5G att innebära att både dator och mobil kommer att få snabbare nät med mindre fördröjning. På sikt kommer troligtvis det trådbundna nätet att fasas ut till förmån för trådlös teknologi. Internet kommer att finnas tillgängligt överallt och fler av de prylar vi använder i vardagen kommer att vara uppkopplade.

Vi kommer att leva i en framtid där smarta prylar, städer och samhällsfunktioner blir vardag. Utvecklingen går även mot att både lagring och tjänster blir molnbaserade, vilket ställer högre krav på nätets kapacitet medan lagringen på hårdvaran, det vill säga på datorn eller i mobilen, kommer att bli mindre viktig.

Det är i nuläget fortfarande oklart när 5G kommer att lanseras i Sverige och vilka operatörer som kommer att erbjuda teknologin. Troligtvis kommer vissa städer och regioner att implementera tekniken snabbare än andra. Bland annat har Telia tidigare gått ut med att Stockholm och Tallinn kommer att vara tidiga testbäddar.

Ordlista