4G

Om 4G

4G är fjärde generationens teknik för mobilnät. Med 4G kan enheter med en 4G-mottagare (ett simkort) komma åt internet, telefoni och SMS i hastigheter uppemot 1000 mbit/s till stationära enheter. Till stationära enheter så är maxhastigheten 1000 mbit/s. För mobila enheter är maxhastigheten 100 mbit/s.

Det första kommersiella mobilnätet med 4G introducerades i Oslo och Stockholm 2009. Därefter har det spridit sig till stora delar av världen. 4G var dock inte en lika stor och revolutionerande uppgradering såsom GSM till 3G var. 3G är 40 ggr snabbare än GSM medan 4G är ”enbart” tio gånger snabbare än 3G.

Samtalskvalitén med 4G är bättre än via 3G. Att kunna streama innehåll såsom podcasts och videos direkt i mobilen går också utan större problem med 4G eftersom hastigheten tillåter mycket snabbare buffring av innehållet. Dagens mobiler har också utvecklats för att kunna erbjuda strömsnål användning av 4G

  • 4G är fjärde generationens mobilnät för mobila enheter.
  • De första kommersiella 4G-näten introducerades i Stockholm och i Oslo.
  • 4G+ introducerades i Sverige under sommaren 2016.
  • 4G kräver enheter som har mottagare för 4G-nätet.
  • Störst nytta av 4G har mobilt bredband.
  • Sverige har en av de mest utbyggda 4G-näten.
  • 4G erbjuder bland annat bättre ljudkvalité i samtal.

4G för mobilt bredband

För att kunna ansluta sig till 4G krävs det att man har en enhet som har en 4G-mottagare. Den tjänst som man abonnerar på behöver också vara avsedd för just 4G. De mobilanvändare som streamar podcasts, videos och annat innehåll direkt från internet är de som har mest nytta av 4G.

Därför har 4G mestadels slagit igenom inom mobilt bredband eftersom hastigheten där är snabbare och till mer nytta än i mobilen. Dessutom kommer 4G att uppgraderas så att hastigheten och tekniken blir mer och mer pålitlig. Idag är också utbyggnaden av 4G i Sverige relativt stor, även utanför storstäder.

4G+ är en vidareutveckling av fjärde generationens mobilnät. Under sommaren 2016 lanserades det i Sverige för första gången och innebär en förbättring i form av kvalité och pålitlighet. Det är framför allt uppkopplingen som ska förbättras. Det är dock inte alla 4G-mottagare som kan ansluta till 4G+.

Snart ompasserat av 5G

4G var alltså ett stort steg från 3G när det kommer till att ladda ner en stor mängd data så snabbt som möjligt. Det tog dock ett tag innan 4G-mobiler och 4G-mottagliga enheter lanserades på marknaden. Likaså med 4G-expansionen men idag har majoriteten av Sveriges befolkning tillgång till 4G-nät.

Samtidigt har 5G utvecklingen kommit igång på allvar och förväntas lanseras år 2020 i Sverige – om inte tidigare i Stockholm. Det här betyder att 4G som etablerad teknik för mobilnätet kommer snart att bli obsolet då 5G kommer vara 100 gånger snabbare än den teoretiska maxhastigheten för 4G (som inte ens finns kommersiellt).

4G kommer dock att finnas samtidigt som 5G under en lång tid eftersom behovet av 5G kommer att vara begränsat under en övergångsperiod. Det är nämligen bara avancerade saker såsom självkörande bilar som kommer behöva ansluta sig till 5G-nätet framöver. Därför kommer 4G snart att helt ersätta 3G.

Ordlista