Vår historia

Vi har alltid varit pionjärer och nu är det dags att forma morgondagens kommunikationslösningar.

Story, Hjärta och Mod

Story, Hjärta och Mod

Genom alla tider har människans två främsta egenskaper varit förmågan att samarbeta och kommunicera. På vägen har vi tagit tekniken till hjälp för att öka vår kapacitet. Ingen kan säga annat än att det människan har åstadkommit är fantastiskt. Idag har vi gjort vår värld gränslös, liksom våra möjligheter till samarbete.

Och en liten, liten bit på vägen har Soluno varit med och bidragit – som pionjärer har vi banat väg för andra. Vi kan tycka det är en stor bedrift, men vi är vi bara i början av vad som är möjligt. En sak är säker. Människan har kommit till en punkt i utvecklingen när vår förmåga till samarbete och förståelse är avgörande. Därför är vårt arbete så viktigt. Vi finns för att föra människor och företag samman.

Med vår teknik och kompetens byggs relationer, samverkan och förståelse. Få saker har större betydelse – och vi ser det som vårt ansvar. Vi har alltid varit pionjärer och nu är det dags att forma morgondagens kommunikationslösningar. Vad de kommer att vara kapabla till återstår att se. Vad vi vet är att Soluno Business Communications kommer vara en del av den. Med hjärta och mod bygger vi framtiden tillsammans.

0 användare

1999-2004

Bolagen föddes

Solus BC (QM Communications) grundades 1999 av Martin Norling och Joachim Brandt. Bolagets fokus har hela tiden varit att erbjuda tjänster i teknikens framkant samt att vara operatörsoberoende på den svenska marknaden. Tillsammans med Mattis Ohde som anslöt något år senare som VD och delägare har bolaget haft en extremt god tillväxt och lönsamhet. Samtliga är kvar i Soluno BC som nyckelpersoner och delägare.

Uno Telefoni (Teledesign) grundades 2004 av Andreas Johnsson och Johan Wogel. Tillsammans med Christian Hed som också var med sen dag ett har bolaget drivits framgångsrikt fram till sammanslagningen med Solus BC och SEB 2017. Precis som Solus grundare är alla tre kvar i företaget som nyckelpersoner och delägare.

0 användare

2006

Molnbaserad växel föddes

Bolaget är det första företaget i Sverige som sätter upp infrastruktur och skriver ett avtal med Telepo, det skulle dröja ytterligare 5 år innan någon av de större operatörerna gick i samma fotspår och började leverera molnbaserade växlar. Att i stort sett alla operatörer sen valde Telepo som sin plattform borgade givetvis för ett bra val av plattform och medförde en tydlig konkurrensfördel i form av erfarenhet.

500 användare

2006

Första kunden installerad

Lagercrants Communications var den första kunden att gå i skarp drift med en molnbaserad växeltjänst i Sverige.

Idén om skalbarhet föddes då man insåg att flera kunder kunde dela på utrustning och kostnader. Precis på samma sätt som ett hotell alltid kunnat erbjuda tillgång till många bekvämligheter utan att behöva köpa loss och äga allt själv kunde man revolutionera en hel bransch där det helt plötsligt blev möjligt för små och medelstora företag att få tillgång till avancerad växelfunktionalitet till en rimlig peng. Missionen att kasta ut alla fasta växlar i Sverige påbörjades på allvar.

1500 användare

2007

Integrerad mobiltelefoni (MEX-Mobile Extension)

Tele2 var den första operatören i Sverige att göra en sk MEX-anslutning till växelplattformen, vilket möjliggjorde att mobila enheter kunde integreras i växeln på allvar och på sätt föddes tredje generationens telefoni dvs molnväxlar. Första generationen var fasta växlar med bra funktionalitet men dålig mobilitet. Andra generationen var mobila växlar med skral funktionalitet men bra mobilitet. Tredje generationen med molnväxlar tillsammans med MEX funktionalitet kunde ta det bästa från båda världar och dessutom göra det mer användarvänligt och kostnadseffektivt.

9000 användare

2010

Fastnätsoperatör

Genom att bli en egen fastnätsoperatör kunde man realisera att all trafik på fastnätsnummer flödade genom växelplattformen som i sin tur gjorde det möjligt att använda vilken mobiloperatör som helst då man via viderkopplingar från växeln kunde styra samtalen vidare varsomhelst. På så sätt föddes även ”operatörsoberoende light” i och med detta. Ett mycket lyckat strategiskt drag som verkligen satte fart på försäljning då man inte längre var tvungen att invänta bindningstider som skulle löpa ut innan man kunde hjälpa kunder med själva växeln, nu kunde kunderna behålla den operatör de redan använde.

 

12000 användare

2011

Sveriges bästa växel - Bäst i test

Telekom idag, branschens största tidning och forum inom telekom genomförde ett oberoende test för att utse Sveriges bästa växel. Sättet man genomförde testet på var minst sagt ambitiöst, man lät sig nämligen installeras som en ”riktig” kund och bedömde allt från information, utbildning, implementering till användarvänlighet och funktioner. Efteråt hörde man av sig igen för att avslöja att allt ”bara var ett test” och att allt kunde inaktiveras igen, gissa om vi kände oss snopna? Men lyckan som uppstod då resultatet kom och vinsten var ett faktum… det blev en riktig gamechanger!

17000 användare

2011

Egen mobiloperatör

Genom ett förvärv av Streamtel föddes den egna mobiloperatören som då nyttjade Telias nät, men som senare byttes till Telenors nät. Den stora anledningen till initiativet var att de stora operatörerna själva gjorde intåg med molnbaserade växlar, och för att kunna vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda kunder en helhetslösning var detta ett strategiskt viktigt beslut.

20000 användare

2012

Nytt land: Danmark

Bolagets första utländska satsning tillsammans med Siminn DK initialt men som senare förvärvades av Telia Danmark som än idag är en av Solunos största viktigaste wholesalekunder. Telia Danmark erbjuder både sin egna tjänst Touchpoint och våra tjänster under sitt egna varumärke, vilket blev möjligt då vi öppnade upp för white label partners eller wholesale/ licenspartners som det också kallas vilket har vuxit till att bli ett av Solunos viktigaste segment med över 10 partners i Sverige som förmedlar företagets tjänster under eget varumärke.

25000 användare

2013

Tillväxtrekord: Servage Communication

Tillväxttakten fördubblades, delvis tack vare ett förvärv av Servage Communication men främst organiskt. Flera fina utmärkelser erhölls, bla årets HIT-bolag som utfärdades av Computer Sweden och man fick även erkännandet trippel A rating (AAA) för fjärde året i rad av Bisnode företaget Soliditet.

40000 användare

2015

Operatörsoberoende

Telia anslöt sig som sista mobiloperatör till plattformen och i och med det inträffade det världsunika att en molnbaserad växel blev helt operatörsoberoende på sin marknad. Företag kunde efter denna dag byta, behålla eller blanda operatörer helt fritt, i en och samma växel med full funktionalitet, främst MEX (Mobile Extension).

50000 användare

2016

Årets molnleverantör Danmark

Mitel (som då hade förvärvat Telepo) delade ut ett pris till sin snabbast växande Partner i Danmark, och detta var ett kvitto på en lyckad utlandssatsning och ett mycket givande samarbete med Telia Danmark. Samtidigt fortsätter man också att vinna Mitels utmärkelser på den svenska marknaden som genom åren varierat mellan Årets Partner och Årets Sales Accelerator (snabbast växande).

70000 användare

2017 Jan

Soluno BC

SolunoBC grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Med en ny ägare i ryggen i form av SEB Private Equity, bildades den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden och goda förutsättningar till fortsatt expansion i Norden och Europa. Bolaget fick nu drygt 50 anställda fördelade på två kontor i Stockholm och Göteborg, och ett rikstäckande ÅF-nät med drygt 70 av landets främsta återförsäljare.

105000 användare

2017 Dec

100 000 användare!

Det tog ca 10 år för både Solus och Uno att skaffa 30 000 användare, men som ett gemensamt bolag tog det bara 10 månader att skaffa ytterligare 30 000 användare. I december 2017 uppnåddes en historisk milstolpe med över 100 000 aktiva företagsanvändare i växelplattformen, en bedrift som endast ett fåtal operatörer i Europa har lyckats med.

Detta medförde också att Soluno BC utökade sin marknadsandel inom molnväxlar B2B i Sverige till ca 11% av marknaden. ”Ett plus ett har blivit tre” hette pressmeddelandet som betonade den lyckade sammanslagningen.