Om Soluno BC

SolusBC och Uno telefoni bildade i januari 2017 det gemensamma bolaget Soluno Business Communications AB.

Om oss

I början av 2017 gick Solus BC och Uno Telefoni ihop och bildade Soluno BC, den idag enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden. Med ett bolag och i gemensam teknisk plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och internationellt.
SEB PE (Private Equity) blir ny huvudägare i det sammanslagna bolaget.

SolusBC och Uno har båda haft en mycket god utveckling och ser i SEB PE en partner som kan bidra med kompetens samt kapital för fortsatt tillväxt. Med sammangåendet tar bolagen en stark position i Sverige som den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och Unified Communications och får samtidigt resurser att genomföra en internationell expansion och fortsätta vidareutveckla tjänsten.

SolunoBC förväntas omsätta cirka 175 Mkr på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Marknadsandel uppgår till 10% vilket innebär att Soluno är en av de största leverantörerna inom molnbaserade växlar på den svenska marknaden.

Uno Telefoni grundades 2004 av Andreas Johnsson och Johan Wogel som byggt upp och drivit bolaget framgångsrikt ända fram till sammanslagningen med Solus BC och SEB. Både Andreas och Johan är kvar på Soluno med nyckelpositioner och som delägare i bolaget.

Solus BC grundades 2008 av Martin Norling och Joachim Brandt. Bolagets fokus har hela tiden varit att erbjuda tjänster i teknikens framkant samt att bibehålla en operatörsoberoende ställning på den svenska marknaden. Bolaget har likt Uno Telefoni haft en extremt god tillväxt och lönsamhet. Precis som Unos grundare är Martin och Joachim kvar i Soluno som nyckelpersoner och delägare.

Sponsring och CSR

Soluno arbetar aktivt med sponsring, CSR och nätverk med inriktning mot idrott och föreningsliv. Ambitionen är att delta där man kan bidra, stärka och bygga upp verksamhet eller funktioner som bidrar till positivt samhällsengagemang. Vi vill försöka hjälpa och stötta framförallt barn- och ungdomsverksamhet med idrottsinriktning. Vi sponsrar föreningar med fokus på lagidrott, alltifrån barn- och breddverksamhet till elitverksamhet.

För Soluno känns det rätt att som bolag kunna stötta och bidra i den mån företaget kan i olika typer av samhällsengagemang. Soluno vill synas och stärka sitt varumärke i sammanhang som associeras med framåtanda, driv och positivitet. Att medverka i större sammanhang där det rör sig mycket människor och däribland företagare är också ett kostnadseffektivt sätt att utöka vårt affärsnätverk, bygga vidare på varumärket och finna intressanta samarbetspartners men givetvis också nya kunder.

När Soluno väljer att gå in med sponsring är det ur ett totalperspektiv som gör att vi vill få med allt från bredd till elit, barn och ungdomar, flickor och pojkar, kvinnor och män för att inneha en god spridning av de satsningar som görs. Insatserna varierar och kan spänna över olika tidsintervall och perioder.

Det innebär att vi i dagsläget sponsrar föreningslivet över Sverige med bland annat Frölunda indians, IFK Göteborg, BK Häcken, Djurgårdens IF, Malmö Redhawks, BK Heid, Qviding FIF, Grunden Bois. Viktiga samhällsfrågor vi bidrar till är barncancerfonden, Plan, UNHCR till Cykelgirot, Åttans spårvagn till Non-violonce. Den sistnämnda där stiftelsen Non-Violences har utbildningsprogram för barn och ungdomar och till Frölunda HC:s icke-vålds-utbildningar i ungdomssektionen och akademin.