Teams Telephony Snabbguide

Här hittar du en snabbguide över hur du använder Solunos Teams Telephony i integrationen mot Teams.

Genom att integrera Teams med Solunos växeltjänster så får du in mer funktionalitet i ett och samma gränssnitt. Teams smarta samarbetsverktyg tillsammans med vår fullfjädrade företagstelefoni. Vi kallar det Teams Telephony.