SMS API

Använd SMS när ordern är inne, paketet står utanför dörren eller för att kommunicera ett budskap med flera personer samtidigt.

Varför SMS?

Budskap som kommer via SMS har högre läsfrekvens än motsvarande kommunikation via e-post eller direktreklam. Integrera vårt SMS API i era omkringliggande affärssystem för att kunna hantera stora mängder SMS varje dygn. Det är snabbt, enkelt och billigare än att skicka brev.

Välj en eller flera mottagare

Välj en eller flera mottagare

Vår SMS-portal kan skicka meddelanden till en eller flera mottagare. Med SMS till en specifik person kan du exempelvis bekräfta en order eller notifiera om en leverans. Vill nå ut med snabb information till en större grupp kan du enkelt skicka SMS till flera mottagare på samma gång.

Rätt SMS i rätt tid

Du kan välja om du vill skicka meddelandet direkt eller schemalägga till en senare tid, exempelvis att en påminnelse som går ut 30 minuter innan bokad tid. Informationen blir mobil och kan därför enkelt plockas fram när och var den behövs, något som blir speciellt fördelaktigt vid exempelvis rabattkoder eller besöksinformation.

Skräddarsy med API

Skräddarsy med API

Anpassa flödet för att passa dina önskemål, du kan även kombinera APIt med era omkringliggande system för att skräddarsy upplevelsen. Styr aviseringar, informationsflöden, beställningar, ändringar och tillägg direkt via kundens mobil. Eftersom ni själva väljer hur ni vill implementera SMS-APIt går det att använda till att skicka allt från ett enskilt SMS till att avisera samtliga ordrar på ert bolag.

Exempel på kod vid lyckad autentisering

{ 

  "access_token": "LggpLDSKEz7n...lång rad tecken...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 15724799,
  "userName": "test@soluno.se",
  ".issued": "Wed, 04 Jan 2017 16:44:49 GMT",
  ".expires": "Wed, 05 Jan 2017 16:44:49 GMT"

}
 
 


Hantera många meddelanden

Hantera många meddelanden

Tjänsten har en inkorgs-funktion där allas konversationer kan hanteras i ett gränssnitt av flera agenter samtidigt. På så sätt kan ni enkelt hantera en stor mängd meddelanden, både ingående och utgående. Utseendet i gränssnittet är anpassat till att likna det i en mobiltelefon.

Marknadsför dig via SMS

Med marknadsföring via textmeddelanden kan du inspirera dina kunder med regions-baserade eller kundspecifika erbjudanden till en mycket låg kostnad.

Exempel på när kan man använda SMS-API

  • Skicka ut erbjudanden
  • Bekräfta en bokning
  • Påminnelser
  • Schemalagda utskick
  • Leveransstatus
  • Viktig information till en stor grupp