Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

2020-03-27 19:38 Resolved Servicefönster för planerad migrering

Kl. 08:32
Migreringarna är nu genomförda av samtliga berörda kunder och operatörer. Arbetet har gått helt enligt plan.
Soluno fortsätter arbetet med mindre justeringar samt övervakning av trafiken.
Upplever ni störningar i er telefoni, så ber vi er kontakta vår support.
Starta gärna om er softphone, mobiltelefon eller bordstelefon innan ni kontaktar supporten.

Lördagen den 28 mars kl. 06.00 påbörjas den tidigare aviserade migreringen av kunder till en ny plattform. Kunder som berörs av denna migrering har tidigare fått direkt information till sig.
Migeringen beräknas pågå mellan kl. 06:00 – 08:00 då störningar i samtal är att räkna med.
Servicefönstret för migreringen fortsätter vara öppet under lördagen för vissa smärre justeringar som kan påverka fåtal samtal eller tilläggstjänster.
Solunos support håller extra öppet under lördagen för att kunna bistå kunder som upplever problem.
Att tänka på innan man kontaktar supporten är att starta om sin softphone, mobiltelefon eller bordstelefon.

2020-03-26 09:10 Resolved Problem i sköndal

Kunder som ansluter till bc.soluno.se upplever problem med att kunder som ringer till deras växlar inte kommer fram.
Samtal bryts i köer och knappvalsmenyer mm.
Våra tekniker felsöker så fort de kan för att åtgärda detta.

UPDATE LÖST 09:25
Felet lokaliserades och åtgärdades, tester har utförts och vi ser att allt fungerar som det ska igen.
Vi ber om ursäkt för de besvär detta orsakat våra kunder.

Operatörstjänster

2020-04-02 09:53 Resolved Tele2 problem

Vi får information av kunder med Tele2 att deras utgående samtal är tysta.

UPDATE 10:00
Tele2 har problem med en SBC som startar. Störningen påverkar både Tele2 mex och Micloud. Detta påverkar inte alla samtal just nu, Detta beror på om samtalen går över den SBC som har problem.

Update 17:15
Problemet har lösts av Tele2 kring kl 15:41, underliggande system har däremot tagit tid att få igång så problem har fortsatt efter lösningen.
Vi ser däremot  att kunder meddelar full funktionalitet nu när det gått en tid efter de åtgärdade felet.
Därav denna sena klarmarkering
2020-04-02 09:08 Resolved Telia till Tre med Soluno

Vi har upptäckt problem där Telia abonnemang inte kommer fram till våra kunder som använder tre som operatör.
För Telia användaren är samtalet helt tyst.

Felsökning pågår och vi har dialog med Telia och Tre för att lösa detta.

UPDATE 19:00
Tre har applicerat en åtgärd och efter tester ser vi att samtal från Telia kommer fram som de ska och får ljud som de ska.

2020-03-27 09:04 Resolved Mysoluno och Tilläggstjänster - problem

Just nu har vi problem med MySoluno samt ett par av våra extra tjänster. Det kan vara svårt att logga in, samt se alla fält.

Felsökning pågår.

UPDATE 12:34
Problemen är nu åtgärdade och alla tjänster är åter igång.

Planerade servicearbeten hos Soluno & våra partners

Inget att rapportera

Räkna ut ditt pris
CO Neutral website