Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

2018-04-23 16:29 Resolved Driftstörning tilläggstjänster

14:50 till 15:45 hade vi en driftstörning som drabbade vissa tilläggstjänster, t.ex. vår adressbok, samtalshistoriker, API-anrop samt SMS-tjänster.

Vi beklagar eventuella oangelägenheter som kan ha uppstått i samband med denna driftstörning.

Operatörstjänster

Inget att rapportera