Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

Inget att rapportera

Operatörstjänster

Inget att rapportera