Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

Inget att rapportera

Operatörstjänster

2018-04-16 09:51 Resolved Driftstörning Telenor ISDN

Kunder som har Telenor med ISDN som bärare upplever just nu att det ej går att ringa ut eller in på mexade mobiler.

Vi har startat om utrustning i vår ände och felanmält till Telenor som fortsätter felsökningen i sin ände.