Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

Inget att rapportera

Operatörstjänster

2019-06-17 16:06 Resolved Driftstörning Tele2

Just nu har Tele2 en driftstörning som påverkar inkommande och utgående trafik.
Problem med att koppla upp samtal och tysta samtal förekommer.

2019-06-17 16:02 – Information från Tele2
”Sedan 15:00 idag har vi en störning på SIP-telefonitjänster i Sverige.
Med anledning av detta kan man uppleva samtalsproblem och begränsad framkomlighet i samband med SIP-telefoni.
Just nu finns det ingen beräknad klartid men våra tekniker arbetar på att identifiera och lösa problemet så snabbt som möjligt.

Ny uppdatering kommer när mer information finns att tillgå.”

2019-06-17 16:40 – Uppdatering från Tele2
”Påverkade tjänster: SIP-telefoni, SIP MEX, Tele2 Växel, Volte”

2019-06-17 19:07 – Uppdatering från Tele2
”Störningen på våra telefonitjänster pågår fortfarande.
Arbetet går framåt och vi kan konstatera att vissa åtgärder sakta men säkert ger positiva resultat.
Vi återkommer med ny information senast kl 20:00.”

2019-06-17 20:02 – Uppdatering från Tele2
”Driftstörningen som påverkade våra telefonitjänster är nu åtgärdad. Samtliga påverkade tjänster ska åter vara i full drift.”

2019-06-18 09:42 – Uppdatering från Tele2
”Vi har fortsatt monitorera våra system under natten och sedan 09:25 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster i Sverige, för både företag och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att koppla upp röstsamtal, speciellt mot andra operatörer. Våra tekniker arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.”

2019-06-18 14:02 – Uppdatering från Tele2
”Vårt intensiva arbete har givit resultat. Just nu fungerar all trafik mot samtliga operatörer förutom Telenor. Tele2 och Telenor arbetar tillsammans för att lösa kvarstående problematik.”

2019-06-18 14:36 – Uppdatering från Telenor
”Tele2/Comviq har en större driftstörning för tillfället som uppenbarar sig som, bland annat, brutna/misslyckade samtal till/från Tele2/Comviq-användare från/till andra operatörer. I många områden delar vi även master/nät med Tele2 vilket kan innebära att flera funktioner inte fungerar överhuvudtaget, eftersom problemet ligger i kommunikationen mellan Tele2:s servrar och våra egna. Vi beklagar för eventuella besvär och jobbar tillsammans med Tele2 för att få ut en åtgärd så fort som möjligt.”

2019-06-18 15:02 – Uppdatering från Tele2
”Vårt intensiva arbete har givit resultat. Sedan cirka 14:20 fungerar all trafik mot samtliga operatörer, men kunder kan fortfarande uppleva problem med att ringa till Telenor på grund av kvarstående kapacitetsbegränsning. Vi fortsätter jobba tillsammans med Telenor för att säkerställa att alla samtal ska gå fram.”

2019-06-18 18:23 – Uppdatering från Tele2
”Sedan 18:00 har vi inte längre några kapacitetsbegränsningar mot andra operatörer. Vi fortsätter monitorera under natten och tillsammans med våra leverantörer jobbar vi för att säkerställa fortsatt full drift.”

2019-06-19 11:19 – Uppdatering från Tele2
”Som en del av vårt åtgärdsarbete kan kunder uppleva sporadiska störningar, framförallt i samtal mot Telenor men även mot andra operatörer. Detta som en följd av att vi under den gångna natten och dagen idag fortsätter göra uppgraderingar i vår utrustning. Samtidigt har vi blivit informerade om att andra operatörer har upplevt egna störningar under morgonen. ”

2019-06-19 14:10 – Uppdatering från Tele2
”Under eftermiddagen har vi fortsatt med uppgraderingar av vår utrustning. De åtgärder som vi har vidtagit ger positiva resultat och vi fortsätter att arbeta intensivt för att lösa kvarstående samtalsproblem.”

2019-06-19 16:24 – Uppdatering från Tele2
”Under eftermiddagen har vi slutfört uppgradering av påverkad utrustning. I nuläget har kunder normal funktionalitet och trafiken fungerar mot samtliga operatörer. Vi fortsätter att monitorera och arbeta med våra system för att säkerställa fortsatt full funktion.”

2019-06-20 09:39 – Uppdatering från Tele2
”Felrättningsarbetet som pågått de senaste dagarna visar fortsatt bra resultat. Våra kunder har normal funktionalitet och trafiken fungerar mot samtliga operatörer. Vi fortsätter att monitorera och arbeta med våra system för att säkerställa fortsatt full funktion.”

Planerade servicearbeten hos Soluno & våra "partners"

Inget att rapportera