Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

2019-09-19 13:21 Resolved Driftstörningar i Stockholm

Användare kan uppleva störningar i telefonin. Tekniker arbetar på att lösa problemet.

Detta beror tjänster upplagda i vår Stockholmsmiljö.

Operatörstjänster

Inget att rapportera

Planerade servicearbeten hos Soluno & våra "partners"

Inget att rapportera