Driftinformation

Här hittar ni information om aktuella driftstörningar.

Växeltjänster

Inget att rapportera

Operatörstjänster

2019-03-08 15:38 Resolved Soluno informerar

Se nedan information från Telia om servicearbeten som utför under mars.

2019-03-11 10:00 till 2019-03-11 17:00
Arbetet påverkar inte trafik utan endast vår övervakning, vilket är anledningen till att det görs på dagtid då det möjliggör manuell kontroll av ev. larm.

2019-03-14 22:00 till 2019-03-15 03:00
Trafiken kan påverkas, men vi gör allt för att detta ska undvikas.

2019-03-19 22:00 till 2019-03-20 03:00
Trafiken kan påverkas, men vi gör allt för att detta ska undvikas.

2019-03-27 22:00 till 2019-03-28 03:00
Trafiken kan påverkas, men vi gör allt för att detta ska undvikas.

Beräknad åtgärdstid: Kan inte uppskattas

Planerade servicearbeten hos Soluno & våra "partners"

Inget att rapportera