Kundservice

Varför ska man satsa på Self-service?

Inom serviceyrket kommer det alltid att finnas väntetider, oavsett om det är inom ramen av vad som anses vara acceptabla eller oacceptabla väntetider. Vår förstudie inför detta projekt visade att en stor del av våra kunder hellre ville hantera vissa ärenden direkt själva istället om de fick valet att göra det själva eller vänta 4:a … Läs mer

En Service Manager blir mer som en kollega än som en leverantör

Det pratas ofta om vikten av bra kundrelationer, men vad är en bra kundrelation, egentligen? Begreppet kundrelation består självklart av många olika beståndsdelar, men i grund och botten handlar det om att man som tjänsteföretag erbjuder rätt sorts tjänster tillsammans med rätt förutsättningar till sina kunder. När våra kunder har rätt telefonilösning på plats och rätt … Läs mer

Nyckeln till att bygga ett grymt support-team

Att leda ett support-team är inte alltid helt enkelt. En support-chef måste nämligen ha mycket av allt. För support-tekniker eller för någon som jobbar inom kundservice så krävs det att man kan företagets produkt eller tjänst genomgående. Dessutom måste man även kunna hantera kunder på ett både effektivt och empatiskt sätt. Ofta finns det även … Läs mer

CO Neutral website