I media

Soluno om färdigheter, skala och försäljning

Hur portalstyrka kan utbilda dina team OCH driva nya affärer. Portalerna är viktiga: och för återförsäljarpartners som snabbt och enkelt vill få igång och supportera nya kunder blir de en allt viktigare del av det bredare erbjudandet före försäljning. "Automatiserad onboarding är effektiv och skalbar: två ord som rutinmässigt ligger högst upp på de flesta av våra partners önskelistor", säger Christian Hed, marknadschef på den snabbt växande europeiska UCaaS-jätten, Soluno.

Unga kvinnor och IT

Soluno sponsrar Insight Intelligence och deras undersökning Unga kvinnor och IT. Det är sjunde året som 1000 unga kvinnor i Sverige har intervjuats om synen på it som bransch och yrke. Resultaten visar att endast var tionde av de svarande säger sig ha blivit mer intresserad av it genom skolan. Samtidigt anser majoriteten (64 %) att skolan inte gett dem tillräckliga kunskaper om it. På frågan om vad som mest sannolikt skulle kunna öka intresset av it, svarar var fjärde ”om det lärs ut mer i skolan”.

Helhetslösning inom företagstelefoni samlar allt du behöver för ert digitala ekosystem.

Behoven hos företag att hitta smidiga sätt att arbeta på distans och strukturera kommunikationen - såväl in-house som med kunder, leverantörer och samarbetspartners - har ökat markant sedan allt fler idag jobbar hemifrån. Genom Solunos integrerade lösning kan du hantera all din företagstelefoni direkt i Microsoft Teams, med ett användarvänligt gränssnitt som ger dig det bästa ur båda tjänsterna.

Soluno lanserar MyAcademy

Lanseringen av MyAcademy är en viktig del av Solunos övergripande strategi. UCaaS-tjänsteleverantören expanderar i Europa med ett grossist-första koncept och innoverar kraftigt för att ligga kvar på en konkurrenskraftig marknad. MyAcademy gör det lättare att arbeta med Soluno, som också får möjlighet att erbjuda snabbare distribution av ny och relevant information till olika kanaler. Soluno tror att ett öppet sinne för utbildning kommer att öka alla parters möjligheter.
CO Neutral website