Modern arbetsplats

311

Kreativitet, samarbete och empati är framtiden inom den moderna arbetsplatsen

Förändringar sker fort nu. Väldigt fort. I en värld där hälsa, miljö och ekonomi kan kännas som ostadiga ämnen så kommer vi, med största sannolikhet, behöva vänja oss vid snabba förändringar även framöver. Det pratas mycket om AI, Augmented Reality, automatisering, 5G och andra tekniska lösningar som ska hjälpa företag framåt, i en föränderlig värld. … Läs mer

Hur IoT har hjälpt sjukvården under pandemin

IoT fortsätter att definiera och omdefiniera branscher, och den pågående pandemin har ytterligare drivit på utvecklingen med stor tillämpning inom sjukvård. Eftersom Covid-19 har förändrat mångas dagliga liv såväl som många företag, har utvecklingen av teknik skett i mycket snabbare takt för att stödja dessa förändrade omständigheter. Sjukvården moderniseras ständigt och tillsammans med IoT kan … Läs mer