Elin Gunnarsson

Nyckeln till att bygga ett grymt support-team

Att leda ett support-team är inte alltid helt enkelt. En support-chef måste nämligen ha mycket av allt. För support-tekniker eller för någon som jobbar inom kundservice så krävs det att man kan företagets produkt eller tjänst genomgående. Dessutom måste man även kunna hantera kunder på ett både effektivt och empatiskt sätt. Ofta finns det även … Läs mer

Bygg förtroende hos dina kunder – 5 saker att tänka på

Att vilja bygga förtroende hos sina kunder är inte bara en fin ambition utan även något som kan vara avgörande för ditt företags framgång. Siffror visar att 83% av konsumenter gärna rekommenderar företag som de har förtroende för. Har kunder högt förtroende för ett företag så genererar detta positiva ringar på vattnet och företaget får … Läs mer

CO Neutral website